Historiaa ja muutamia avaintietoja

 

Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen, RUSE, juuret ovat muutamissa 1980-luvun tutkimusprojekteissa. RUSEsta tuli Turun yliopistoon virallinen statuksen saanut tutkimusyksikkö 1990 ja 1992 erillislaitos, jonka johtajaksi nimitettiin Osmo Kivinen. Vuosina 1995-2007 RUSE oli oma laitoksensa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Vuonna 1995 perustettuun koulutussosiologian professuuriin valittiin Osmo Kivinen. Vuoden 2007 lopulla perustettiin RUSEn alaisuuteen RoSA-laboratorio (Research Laboratory of Strategic Action), jonka toimi vuosina 2017-2018. 1.1.2008-31.12.2018 RUSE oli yksi Turun yliopiston erillislaitoksista, jossa hallinnosta vastasivat johtokunta ja johtaja professori Osmo Kivinen. 1.1.2019 RUSE siirtyi jälleen osaksi Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa, nyt hallinnollisesti osaksi Sosiaalitieteiden laitosta. Tutkimuskeskuksen vastuuhenkilönä toimii erikoistutkija, dosentti Sakari Ahola. Tutkijoiden työtilat ovat Publicum rakennuksessa, Assistentinkatu 7.

 

Enemmistö tutkimushenkilöstöstä työskentelee määräaikaisissa työsopimuksissa projekteissa. Vakituista henkilökuntaa ovat professori, kolme erikoistutkijaa, tutkijatohtori ja projektitutkija.

 

RUSE on pitkälti projektiorganisaatio, jossa on käynnissä viitisen projektia vuosittain. Ulkoisia rahoituslähteitä ovat esimerkiksi Suomen Akatemia, eri ministeriöt, Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto ja NordForsk. Rahoitusta on saatu myös paikallisilta tahoilta ja teollisuudelta.

 

RUSEssa tehtävä tutkimus linkittyy kolmeen kuudesta Turun yliopiston strategiassa mainitusta tutkimuksen temaattisesta kokonaisuudesta:

  • Digitaaliset tulevaisuudet
  • Lapset, nuoret ja oppiminen
  • Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos

Laadunhallinta on osa RUSEn normaalia toimintaa, ja sitä ohjaa Turun yliopiston laatutyö.