Professori Kivisen ohjauksessa on tähän mennessä valmistunut 26 koulutussosiologian alan tohtoria, joista osa RUSEn koordinoimissa tutkijakouluissa ja osa laitoksen tutkimusprojekteissa. Tällä hetkellä tohtorikoulutettavia on seitsemän. Jatkokoulutettavat valmistuvat valtiotieteiden tohtoreiksi yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta.

 

Paitsi tutkimusprojekteissaan, RUSE on kouluttanut jatko-opiskelijoita kahdessa kuusipaikkaisessa Suomen Akatemian ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa tutkijakoulussa.

 

  • Korkeakoulutuksen ja tieteen instituutioiden vertailevan tutkimuksen tutkijakoulu, COREHES (2010-2013)

Tutkijakoulun tematiikan perustana on ollut korkeakoulutuksen, talouden ja hyvinvoinnin keskinäissuhteiden sekä niihin vaikuttavien instituutioiden ja sosiaalisten mekanismien monitieteinen (sosiologia, taloustiede, politiikan tutkimus, filosofia) tarkastelu.

 

  • Instituutioiden ja sosiaalisten mekanismien tutkijakoulun, IASM (2006-2009)

 

Jatko-opiskelijoiden meneillään olevia tutkimuskohteita:

  • Evidenssiperustainen politiikka korkeakoulutuksessa (Anniina Huohvanainen)
  • Applying relational methodology in analyzing equality of educational opportunity and productivity (Juha Hedman)
  • Työ, osaaminen ja käytännöt -  Ammatillisen opettajan työ pragmatismin näkökulmasta (Paula Huhtala)
  • Sosionomit (YAMK) ja sosiaalityöntekijät työmarkkinoilla. Sosiaalialan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työlämään (Sirppa Kinos)