Kivinen Osmo & Nurmi Jouni

Työ, koulutus ja osaaminen. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu yhdeksän maan eurooppalaisessa vertailussa.

Raportti 72. 2008. Tässä raportissa tarkastellaan 20 000 eurooppalaisen korkeakoulutetun arvioita koulutuksestaan ja työurastaan viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Suomalaiset korkeakouluopiskelijat pääsevät opintojen alkuun verraten iäkkäinä ja opiskelevat suhteellisen pitkään hankkien arvokasta työkokemusta, joka nopeuttaa työllistymistä. Huomattavan suuri osa suomalaisista korkeakoulutetuista on valmistuessaan jo töissä, ja varsinkin yliopistosta valmistuneet menestyvät uran alusta lähtien työmarkkinoilla kansainvälisesti katsoen mainiosti. Maisterintutkinnon tuoma työmarkkinaetu AMK-tutkintoon nähden on Suomessa suurempi kuin vertailumaissa. Yhtä kaikki ammattikorkeakoulutetut ovat jopa hivenen tyytyväisempiä työhönsä kuin yliopistosta valmistuneet - joskin valitsisivat näitä useammin jonkin muun kuin jo hankkimansa koulutuksen, jos saisivat valita uudelleen.