Silvennoinen Heikki, Naumanen Päivi & Hautala Jouni

Työt ja taidot ajan tasalla? Näkökulmia työelämän muutoksiin ja koulutustarpeisiin.

Raportti 23. 1994. Työmarkkinat ja työt elävät murroskautta. Tulevaisuuden visioissa vanhojen oppien mukaan ositetut työtehtävät laajennetaan ja käskyvallan hierarkiat puretaan. Keskusjohtoiset dinosaurukset saavat tehdä tilaa omatoimisuudelle. Suuri muodostuu pienten verkostoista. Työvoiman käyttö ja tehtävät muuttuvat radikaalisti. Massatuotanto muuttuu osaamistyöksi. Perinteisellä koulutus- ja työvoimapolitiikalla ei helposti vastata uuden aikakauden haasteisiin. Tässä raportissa työelämän muutoksia tarkastellaan koulutustarpeiden näkökulmasta. Puheevuoron saavat myös alan varsinaiset asiantuntijat, työelämän edustajat. Usein niin juhlavia visioita ja teorioita arvioidaan suomalaisen työelämän todellisuutta vasten. Työntekijän on työmarkkinoilla pärjätäkseen pidettävä taitonsa ajan tasalla. Mutta monilla työpaikoilla on myös aihetta kysyä, onko työt järjestetty ajan tasalle - tai ihmisten mittaiseksi. Itsenäisyyden tarvetta tuntuu olevan vaikea kääntää työpaikalla kaikkia osapuolia hyödyttäväksi voimavaraksi. Raportissa koulutustarpeet asetetaan laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä. Puheeksi oetetaan työttömyyden, työllisyyden ja koulutuksen väliset yhteydet sekä koulutus yrittäjyyteen. Tutkimukseen sisältyy kansakuntaa 2000-luvulle viitoittavien koulutusuudistusten kokokuva.