Ahola Sakari, Kaipainen Päivi, Koistinen Olli & Nyyssölä Kari (toim.)

Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja.

(Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto. 20 € 2011)

Tämä kirja on julkaistu prosessori Osmo Kivisen kunniaksi hänen täyttäessään 60 vuotta. Kirjan kirjoittajat ovat Kivisen tutkijakollegoita, ystäviä sekä entisiä ja nykyisiä opiskelijoita.

 

Kirjan teemat ovat moninaiset ja kuvastavat professori Kivisen tutkimusintressien laajaa kirjoa. Ensimmäisessä osassa käsitellään korkeakoulutusta ja korkeakoulupolitiikan akuutteja kysymyksiä. Toinen osa koostuu filosofisista kirjoituksista, jotka kaikki liittyvät tavalla tai toisella pragmatismiin. Kolmannen ja neljännen osan artikkelit sivuavat eri tavoin koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä -- jälkimmäisessä sävyn ollessa kriittinen ja kantaaottava.

 

Kirjan otsikko --- Tiedosta toimintaan --- kuvastaa Osmo Kivisen pragmatistisen ajattelun peruslähtökohtaa: tieto yksin ei riitä, vaan se, mitä opeista ja ajatuksista seuraa, nähdään ja koetellaan vasta toiminnassa.

 

20 €

Tilaukset/Orders: https://utushop.utu.fi/