Kokko Anu

Käytäntöä vai tiedettä. Kauppatieteilijöiden koulutus ja työ kansainvälisessä vertailussa. (väitöskirja).

(Helsinki: SEFE 2003)

Kauppatieteellisellä koulutusalalla sekä tieteellis-akateemiset että ammatilliskäytännönläheiset tavoitteet ovat tärkeitä. Niiden molempien yhteensovittaminen ei aina kuitenkaan ole ongelmatonta. Miten erilaiset tavoitteet, yhtäältä tieteelliset toisaalta ammatilliset, ovat näkyneet koulutusalan historiassa ja millainen on tilanne nykyisin?

 

Tutkimuksessa tarkastellaan kauppatieteellistä koulutusta ja sen kehitystä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britaniassa. Lisäksi työssä vertaillaan kauppatieteilijöiden työllistymistä ja heidän valmiuksiaan kymmenen Euroopan maata kattavan kyselytutkimusaineiston valossa.

 

Tutkimuksessa kysytään, miten koulutuksen tuottamat ja työelämän edellyttämät valmiudet vastaavat toisiaan. Missä määrin koulutus onnistuu tuottamaan työssä tarpeellisia valmiuksia? Entä mitä on tapahtunut alan tohtorikoulutuksessa? Tähtäävätkö jatko-opiskelijat perinteisille yliopistourille, vai onko tavoitteena pikemminkin ei-akateeminen ura liike-elämässä? (Väitöskirja.)