Silvennoinen Heikki & Aaltonen Satu

Työ ja koulutustarve. Aikuisväestön lisäkoulutustarpeet työelämässä

(Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisu 70. Opetusministeriö 1999)

Työ ja koulutustarve -tutkimus lähestyy elinikäisen oppimisen ehtoja ja mahdollisuuksia aikuisväestön kokemien koulutustarpeiden näkökulmasta. Työelämässä koetut lisäkoulutustarpeet heijastavat jotakuinkin suoraan sitä, millaiseksi oppimisympäristöksi ihmiset itse arvioivat työnsä ja työmarkkinansa.

 

Raportti on osa opetusministeriön rahoittamaa Elinikäisen oppimisen ehdot, esteet ja edellytykset -hanketta. Aineistona käytetään Tilastokeskuksen vuonna 1995 tekemiä noin 4 100 työikäisen suomalaisen haastatteluja, Aikuiskoulutustutkimus 1995 -aineistoa.

 

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten yhteiskunnallinen asema, työn sisältö, työmarkkina-asema, arvot ja asenteet ja koulutuksen saatavuus ovat yhteydessä koettuun lisäkoulutustarpeeseen. Tutkimus antaa myös kuvan ammatillista lisäkoulutusta tarvitsevien määristä eri ammattialoilla ja alueilla