Kivinen Osmo & Ristelä Pekka

Totuus, kieli ja käytäntö. Pragmatistisia näkökulmia toimintaan ja osaamiseen.

(Helsinki: WSOY 2001)

Pragmatisti ei kysy: ’Onko se totta?’ vaan ’Mitä käyttöä sillä on?’ Totuus, kieli ja käytäntö avaa näkökulmia oppimisen, osaamisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. John Deweyn ja Richard Rortyn ajatukset muodostavat teoksen rungon ja sitovat sen pragmatistisen filosofian traditioon. Kirjoittajat tarjoavat selkeät kannanotot myös sellaisiin ikuisuuskysymyksiin kuin mitä ovat totuus, mieli ja tietoisuus. Pragmatistisia näkökulmia täydennetään esimerkiksi Daniel Dennettin, Pierre Bourdieun ja Bruno Latourin ajatuksilla.

 

Aihepiiriltään teos sijoittuu lähinnä yhteiskunta- ja kasvatustieteisiin. Pragmatismin parhaiden perinteiden mukaan kirjan tavoitteena on kuitenkin tarpeettomien vastakkainasettelujen ja rajojen – myös tieteiden välisten – ylittäminen.