Nyyssölä Kari & Pajala Sasu

Nuorten työura

(Helsinki: Gaudeamus 1999)

Miten nuoret pärjäävät muuttuvilla työmarkkinoilla? Saavatko he koskaan työn syrjästä kiinni? Millaisia eväitä koulu antaa? Miten viranomaiset voivat auttaa nuoria työelämään siirtymisessä? Vai onko osa nuorista jo lopullisesti tuomittu syrjäytymis- ja huono-osaisuuskierteeseen?

 

Nuorten sujuva työelämään kiinnittyminen on muuttunut epävarmaksi ja katkonaiseksi kompuroinniksi, jota leimaa työttömyys, pätkätyöt, loputon kurssitus ja elämän kiinnekohtien vähäisyys. Teos tarkastelee nuorten siirtymistä koulutuksesta työelämään. Samalla pohditaan keinoja, miten huono-osaisten nuorten työmarkkinoille kiinnittymistä voidaan viranomaisten yhteistyöllä parantaa.

 

Kirja sopii erinomaisesti nuorisotyöntekijöille, opettajille, työvoimaneuvojille, sosiaalityöntekijöille, lastensuojeluviranomaisille sekä kaikille nuorten asioista kiinnostuneille.

Myynti: Kirjakaupat