Helo Tuomo & Uusitalo Roope

Kannattaako korkeakoulutus? Kustannus-hyöty -analyyttinen arvio korkeakoulutusinvestointien tuotoista Suomessa 1975-1990.

Raportti 24. 1995. Korkeakoulujen kustannukset olivat vuonna 1993 viitisen miljardia markkaa. Tämä oli vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laman aikana myös korkeakoulujen määrärahoja supistettiin. Säästöjen ja korkeakouluinvestointien järkevyyttä voi arvioida vain näiden investointien tuottavuutta tutkimalla. Tässä tutkimuksessa on empiiristen aineistojen avulla selvitetty, miten korkeakouluinvestointien tuotto on kehittynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ja mitkä koulutusalat ovat kannattavimpia investointikohteita. Tässä inhimillisen pääoman teoriaan perustuvassa tutkimuksessa on sovellettu kustannus-hyöty -analyyttistä lähestymistapaa. Korkeakoulutus on kannattava investointi! Opiskelijan, valtion ja koko kansantalouden näkökulmastakin korkeakoulutusinvestointien reaaliset tuotot ovat edelleen kilpailukykyisiä vaihtoehtoisiin investointeihin nähden - esimerkiksi korkeakoulutuksen kansantaloudellinen reaalituotto oli vuonna 1990 yli yhdeksän prosenttia. Korkeakoulutusinvestointien kannattavuus kuitenkin vaihtelee huomattavasti koulutusaloittain. Kun lääkärit maksavat opiskelukustannuksensa muutamassa vuodessa, niin humanistit saavat paiskia omiensa kattamiseksi töitä vuosikymmenet.