Vanttaja Markku & Ketonen Kimmo

Korkeakoululaitoksen rakenteellinen kehittäminen. Tapaustutkimus lääketieteen ja kasvatustieteen koulutusaloilta.

Raportti 28. 1995. Korkeakoululaitoksen rakenteellinen kehittäminen sai alkunsa syksyllä 1991 viimeisteltäessä koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa. Prosessia katalysoi syvenevä taloudellinen lama. Korkeakoululaitoksen rakenteellisella kehittämisellä tarkoitetaan suurtempien ja tehokkaampien yksiköiden luomista sekä laadun kohottamista. Samalla edellytetään päällekkäisten ja vähäpätöisten toimintojen poistamista sekä koulutuksen ja tutkimuksen vahvuusalueisiin keskittymistä. Korkeakouluissa rakenteellinen kehittäminen on ymmärretty lähinnä säästämisenä ja toimintojen supistamisena. Tässä raportissa tarkastellaan korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen kulkua, ulottuvuuksia ja strategioita sekä korkeakoulujen reagointia rakenteelliseen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmin prosessin etenemistä seurataan hammaslääketieteen, eläinlääketieteen, lääketieteen ja kasvatustieteen aloilla. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miten rakenteellinen kehittäminen sai alkunsa? Miten suunnitelmat ovat muuttuneet ja toteutuneet eri vaiheissa? Miten ne on pantu täytäntöön?