Parikka Anu

Ekonomi vai Tradenomi? Kaupallisen alan korkeakoulutus 1990-luvulla

Raportti 46. 1999. Kaupallinen koulutus on muiden koulutusalojen tavoin kokenut lukuisia muutoksia ja uudistuksia viime vuosina. Perinteinen ekonomikoulutus on saanut haastajan ammattikorkeakoulujen tradenomikoulutuksesta. Lisäksi vaatimukset kansainvälistymisestä, profiloitumisesta sekä nykyistä paremmista työelämäyhteyksistä ovat kasvaneet kaikilla koulutusasteilla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kaupallisen alan korkeakoulutusta sekä koulutuksen ja työelämän välisiä yhteyksiä niin tutkinnon suorittaneiden kuin opettajienkin näkökulmista. Tutkimuksessa pohditaan yhtäältä sitä, millaisia valmiuksia ekonomit ja tradenomit tarvitsevat tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja toisaalta sitä, mikä on koulutusinstituutioiden rooli näiden valmiuksien antajana. Tutkimuksessa vertaillaan lisäksi yliopistosektorin kaupallisen alan koulutusmääriä eri maissa, ja jaotellaan maita ryhmiin koulutusalakohtaisten painotustensa perusteella.