Kivinen Osmo & Varelius Juha

Piilaaksosta BioCityyn. Eurooppalainen bioteknologia Amerikan malliin?

Raportti 51. 2000. Bioteknologia on ottanut avaruustutkimuksen paikan nykyajan supertieteenä. Science Fictionia mukaillen bioteknologian alan (life-sciences) tutkijat voisi mieltää eräänlaisiksi elämän herroiksi, joiden käsissä - geenimanipulaation keinoin - on miltei koko ihmiskunnan tulevaisuus. Käsillä olevassa raportissa pitäydymme kuitenkin kehittyvän bioteknologian kentän analysointiin. Tarkastelemme (bio)teknologiapolitiikasta juontuvia toimintatapoja niin Yhdysvalloissa, keskeisissä Euroopan maissa kuin Suomessakin. Perehdymme siihen, miten valtion, yliopistojen ja yritysten kolmiyhteys realisoituu yhden konkreettisen teknologiakeskuksen, Turun BioCityn, toimintakäytännöissä. Käsittelemme koko maailman mittaisen teknologiakeskustelun keskeisintä teemaa Kalifornian Piilaaksoon kietoutuvaa ns. Silicon Valley -retoriikkaa, joka jokaisen itseään kunnioittavan teknologiaprojektin on omaksuttava. Tarkastelemme Suomessa vielä suhteellisen nuorta bioteknologian alan tutkimus- ja yritystoimintaa kansainvälistä, pidempään alalla toimineiden maiden, kokemustaustaa vasten. Lopuksi erittelemme bioteknologian alan suomalaiskansallisten toimintojen tilaa ja tulevaisuutta.