Mikkola Jyri & Nurmi Jouni

Ammattikorkeakoulussa asiantuntijaksi. Koulutuksen missio ja opiskelijan arki.

Raportti 56. 2001. Millaista on opiskelu tämän päivän ammattikorkeakoulussa? Vajaassa vuosikymmenessä ammattikorkeakoulu on ohittanut uusien opiskelijoiden määrässä yliopiston ja vakiinnuttanut paikkansa keskeisenä osana koulutusjärjestelmää. Tämä raportti kertoo ensimmäisen ja kolmannen vuoden ammattikorkeakouluopiskelijoiden arjesta heidän omien kokemustensa valossa. Tietty kontrasti koulutuksen kehittämisvisioiden ja opiskelijoiden jokapäiväisen todellisuuden välillä on luonnollinen. Nopeasti yhä uusiin oppilaitoksiin ja koulutusohjelmiin laajentuneessa koulutuksessa moni asia hakee yhä muotoaan, eikä ammattikorkeakoululaisen raskas pioneerin tai jopa koekaniinin ura ole vielä ohi. Opiskelijan elämää värittää ammatilliseen korkeakoulutukseen sisältyvä teorian ja käytännön, ammatillisuuden ja yleissivistyksen, välittömän työllistymisen ja pitkän tähtäyksen kehittymistavoitteiden välinen jännite. Edessä on oman paikan löytäminen perinteisten odotusten ja vakiintuneiden hierarkioiden säätelemiltä työmarkkinoilta, joilla kysytään näyttöä erikoistuneesta osaamisesta. Toisaalta paljonpuhuttu laaja-alaisuus, yleiset valmiudet ja vankka teoriapohja näyttävät olevan tarpeen muuttuvassa maailmassa pärjäämiseksi. Lupaustensa tasalle yltävä ammattikorkeakoulutus edellyttääkin opiskelijalta paljon. Koulutus ei voi tarjota valmista ratkaisupakettia, vain sen rakentamisen aineksia, joita kaikki eivät pysty yhtäläisesti hyödyntämään.