Kivinen Osmo, Hedman Juha, Mäkelä Kai & Metsä-Tokila Timo

Osaamispääoman arviointi ja ennakointi verkottuvassa tuotannossa.

Raportti 59. 2003 Raportti antaa kuvan siitä, mitä uutta osaamisesta, työstä ja resurssien koordinoinnista saadaan irti kun ennakoinnin ja arvioinnin kehyksissä sovelletaan pragmatistisista lähtökohdista jäsennettyä osaamispääoman käsitettä ja uudella tavalla koettelevia menetelmiä. Nostamme keskeiseksi tutkimuksen kohteeksi tapahtumisen ja toiminnan mekanismit. Osaamisen arviointi ja ennakointi vaatii kulloinkin kohteena olevalle toimintaympäristölle omat sovellutuksensa. Tässä raportissa asioita katsotaan tutkimuksen ja tutkijan näkökulmasta eriteltäessä sitä, miten ja millä ehdoilla eri sovellutukset toimivat erilaisissa arvioinnin kohteissa. Samalla olemme kuitenkin kehitelleet strategisina työkaluina palvelevia menetelmiä silmälläpitäen myös toimijan näkökulmaa. Lukijan intresseistä riippuen, raporttimme palvelee yhtä lailla kysymyksiä asettavana kuin vastauksia antavana. Kirja jakautuu kahteen painotukseltaan hieman erityyppiseen osaan. Ensimmäinen osa sopii yksilöiden oppimisesta ja osaamisesta kiinnostuneille lukijoille. Kirjan toinen osa, pitkälle vietyine empiirisine analyyseineen, on suositeltavaa luettavaa spesifisemmin arvioinnista ja ennakoinnista kiinnostuneille, olipa kysymys sitten korkeakoulutuksesta tai elinkeinoelämästä. Vaikka raportti on paikoitellen verraten vaativaa luettavaa, sillä on annettavaa kaikille siihen paneutuville osaamisen koordinoinnin, koulutuksen tai henkilöstöhallinnon kanssa tekemisissä oleville henkilöille.