Nieminen Minna & Ahola Sakari

Ammattikorkeakoulun paikka. Hakijanäkökulma suomalaiseen ammattikorkeakoulujärjestelmään.

Raportti 60. 2003 Ammattikorkeakoulut ovat hakeneet paikkaansa suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä kohta kymmenen vuotta. Järjestelmä on vakiintunut ja kasvanut niin, että sen sisäänotto on jo yliopistosektoria suurempi. Aikanaan esitetystä toiveista huolimatta ammattikorkeakoulut eivät kuitenkaan ole kyenneet purkamaan esimerkiksi ylioppilassumaa. Vaikka koulutuspaikat jatkuvasti lisääntyvät ja ministeriön tavoite kouluttaa 2/3 ikäluokasta korkeakouluissa alkaa jo olla saavutettu, kilpailu korkeakoulutuksesta on entistä kovempaa. Vuosittain koulutuspaikkaa hakevista ylioppilaista vain puolet onnistuvat paikan samaan Tässä raportissa kysytään, ketkä ammattikorkeakouluihin hakevat, miksi hakevat, ja miten he mieltävät korkeakoulutuksen eri sektoreiden luonteen, tehtävät ja paikan omien tavoitteidensa kannalta.Tutkimus antaa mahdollisuuden verrata vuonna 1994 tehdyn vastaavan hakijakyselyn tuloksia. Mikä on siis muuttunut verrattuna vuoteen 1994, jolloin ammattikorkeakoulu oli uusi tulokas ja keskustelu sen luonteesta ja paikasta lainehti kiivaana? Mikä on ammattikorkeakoulun paikka tänään ja jatkossa?