Honkanen Virpi & Ahola Sakari

Kulttuurin koulutus ja uudet urat. Ammattikorkeakouluista kulttuurialalta valmistuneiden koulutuskokemukset, työllistyminen ja yrittäjyys.

Raportti 61. 2003. Kulttuurialan koulutus on paisunut voimakkaasti erityisesti 1990-luvulla ammattikorkeakoulujen perustamisen myötä. Samalla koko kulttuurin ja kulttuurituotannon kenttä on rajusti muuttunut. Perinteisten käsityön, taiteiden ja viestinnän rinnalle ovat nousseet median ja sisältötuotannon uudet alueet, ja perinteinen kulttuurityö ja ammatinharjoittaminen on laajentunut uudenlaiseen kulttuuriyrittäjyyteen. Kulttuuriala onkin yksi ammattikorkeakoulujen suosituimmista aloita. Hakijoita on vuosittain lähes 10 000 ja heistä vain viidennes onnistuu saamaan paikan. Lisääntynyt koulutus on kuitenkin saanut monet tahot huolestumaan alan työllisyydestä. Kulttuurialan ammattikorkeakouluista valmistuneiden työttömyys onkin selvästi keskimääräistä korkeampaa. Tässä raportissa pureudutaan kulttuurialan ammattikorkeakoulutukseen valmistuneiden kokemusten ja työelämään sijoittumisen kautta. Kysymme muun muassa, miksi kulttuurialalle on alunperin hakeuduttu, millainen käsitys nuorilla oli kulttuurialan koulutuksesta ja työmarkkinoista, miten opinnot vastasivat heidän toiveitaan ja tarpeitaan ja miten heidän työuransa on valmistumisen jälkeen kehittynyt? Erityisenä kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa on kulttuurialan yrittäjyys. Mitä kulttuuriyrittäjyys on, miten siihen kannustetaan ja koulutetaan ja miten kulttuuriyrittäjän uraa luodaan? Aihe on tärkeä, ja siitä on syytä jatkossakin keskustella, sillä vain puolet tutkituista oli onnistunut sijoittumaan kulttuuriuralle.