Honkanen Virpi

Yrittänyttä ei laiteta. Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen viisasten kiveä etsimässä.

Raportti 63. 2004. Yrittäjyyden edistäminen on nostettu Suomessa keskeiseksi elinkeinopoliittiseksi tavoitteeksi EU-linjausten mukaisesti. Koulutusjärjestelmän tehtäväksi on puolestaan jäänyt edistää yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta aina peruskouluista yliopistoihin. Mutta voidaanko yrittäjäksi ylipäätään koulia? Ainakaan korkeakoulutetut eivät toistaiseksi ole ryhtyneet suuressa mitassa yrittäjiksi – pikemminkin päinvastoin. Yrittäjyyden linjaukset ovat asettaneet varsinkin ammattikorkeakoulut haasteen eteen. Niiden lakisääteinen tehtävä jopa edellyttää yrittäjyyden edistämistä ja koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Tässä raportissa tarkastellaan sitä, mitä yrittäjyyskoulutus ammattikorkeakouluissa käytännössä on. Millaisena opettajat ja opiskelijat näkevät yrittäjäkoulutuksen ja minkälaisin keinoin ja uusin innovaatioin tulevaisuuden yrittäjiä koulitaan? Tutkimus osoittaa muistakin yhteyksistä havaitun tosiasian: yrittäjäksikin tullaan parhaiten yrittämällä. Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksessa opiskelija pyritään jo heti alkumetreiltä astuttamaan yrittäjän saappaisiin ja johdattamaan yrittäjyyspolkujen ja hautomoiden kautta yrittäjän uralle. Toisaalta tutkimus kertoo suomalaiskansallisesta ”yrittäjyysvajeesta”. Valtaosa opiskelijoista ei ole yrittäjyydestä kovin kiinnostunut. Monesti yrittäjyysmyllytykseen joutuneen opiskelijan asenteet muuttuvat opiskelun kuluessa entistä kielteisimmiksi yrittäjyyttä kohtaan. Positiivisen yrittäjyysasenteen akaa parhaiten omakohtainen tai lähipiirin yrittäjyyskokemus.