RUSEn väitöskirjojen tiivistelmät

Kaarakainen, M.-T. 2019. Education and inequality in digital opportunities - Differences in Digital Engagement Among Finnish Lower and Upper Secondary School Students. 197 s. RUSE-raportti 82. tiivistelmä.
Samfoga Doh, B. T. 2015. Evaluating the Strategic Objectives of Cameroonian Higher Education: An application of the Balanced Scorecard. 292 s. RUSE-raportti 81. tiivistelmä.
Prix, I. 2014. Limits of Meritocracy. How Fields of Study and Gender Segregation Affect Social Stratification in Finland. 130 pages + original articles 67 s. RUSE-raportti 80. tiivistelmä.
Piiroinen, T. 2013. Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria – kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta. 315 s. RUSE-raportti 79. tiivistelmä.
Kataja, K. 2012. Lapsuuden rajoilla. Normaalin ja poikkeavan määrittyminen huostaanottoasiakirjoissa. 201 s. RUSE-raportti 78. tiivistelmä.
Honkanen, V. 2010. Yrittäjiksi ryhtyneiden korkeakoulutettujen työssä menestyminen viidessä Euroopan maassa. 271 s. RUSE-raportti 75. tiivistelmä.
Kaipainen, P. 2008. Suurten ajattelijoiden elämäkerrat ja elämänpolut. Bertrand Russellin, Ludwig Wittgensteinin ja Georg Henrik von Wrightin elämäkerrat bourdieulais-pragmatististen ja latourilaisten näkökulmien vertailussa. 329 s. RUSE-raportti 74. tiivistelmä.
Lindberg, M. 2008. Diverse Routes from School, via Higher Education, to Employment. A Comparison of Nine European Countries. 143 pages + original articles 58 s. RUSE-raportti 70. tiivistelmä.
Aro, T. 2007. Julkinen valta ja maassamuuttoa edistävät ja rajoittavat tekijät Suomessa 1880-luvulta 2000-luvulle. 324 s. RUSE-raportti 69. tiivistelmä.
Kanervo, O. 2006. Korkeasti koulutetut ja työ. Valintojen rationaalisuus eurooppalaisessa vertailussa. 232 s. RUSE-raportti 68. tiivistelmä.
Fields, M. 2005. To Educate, Empower or Economise? Lifelong learning in Civil Society Organisations. 337 s. RUSE-raportti 66. tiivistelmä.
Kokko, A. 2003. Käytäntöä vai tiedettä. Kauppatieteilijöiden koulutus ja työ kansainvälisessä vertailussa. tiivistelmä.
Naumanen, P. 2002. Koulutuksella kilpailukykyä. Koulutuksen yhteys miesten ja naisten työllisyyteen ja työn sisältöön. 346 s. RUSE-raportti 57. tiivistelmä.
Peltomäki, M. 2002. Maan keskellä Mammonan vuori - Suomalaisen yrittämisen henki. 252 s. RUSE-raportti 58. tiivistelmä.
Silvennoinen, H. 2002. Koulutus marginalisaation hallintana. 244 s. tiivistelmä.
Metsä-Tokila, T. 2001. Koulussa ja Kentällä. Vertaileva tutkimus huipulle tähtäävän urheilun ja koulutuksen yhdistämisestä. 337 s. RUSE-raportti 55. tiivistelmä.
Tomusk, V. 2000. The Blinding Darkness of the Enlightenment: Towards the understanding of post state-socialist higher education in Eastern Europe. 311 s. RUSE-raportti 53. tiivistelmä.
Honkanen, P. 1999. Lainsäätäjä Jumalan armosta? Yhteiskunta koulutuskomiteoiden mietinnöissä 1856-1996. 243 s. tiivistelmä.
Hyyppä, H. 1999. Varanto varastossa. Koulutus sivistää, jalostaa ja varastoi joutoväkeä. 282 s. tiivistelmä.
Klemelä, K. 1999. Ammattikunnista ammatillisiin oppilaitoksiin. Ammatillisen koulutuksen muotoutuminen Suomessa 1800-luvulta 1990-luvulle. 420 s. RUSE-raportti 48. tiivistelmä.
Ollikainen, A. 1999. The Single Market for Education and National Educational Policy. 310 s. RUSE-raportti 49. tiivistelmä.
Koivisto, J. 1998. Professorit järjestykseen. Kasvatustieteen virantäytöt 1970- luvulta 1990-luvulle. 248 s. RUSE-raportti 45. tiivistelmä.
Nurmi, J. 1998. Keiden koulutusväylät? Laveneva korkeakoulutus ja valikoituminen. 187 +12 s. RUSE-raportti 43. tiivistelmä.
Laiho, I. 1997. Mestareiden opissa. Tutkijakoulutus Suomessa sotien jälkeen. 281 + 29 s. RUSE-raportti 42. tiivistelmä.
Orelma, A. 1996. Insinöörikoulutus epävarmuuden yhteiskunnassa. 259 s. RUSE-raportti 36. tiivistelmä.
Tulkki, P. 1996. Valtion virka vai teollinen työ? Insinöörikoulutus sosiaalisena ilmiönä 1802-1939. 351 s. RUSE-raportti 38. tiivistelmä.
Ahola, S. 1995. Eliitin yliopistosta massojen korkeakoulutukseen. Korkeakoulutuksen muuttuva asema yhteiskunnallisen valikoinnin järjestelmänä. 203 s. RUSE-raportti 30. tiivistelmä.
Nyyssölä, K. 1994. Nuoret ja työmarkkinoiden joustavuus. 262 + 10 s. RUSE-raportti 20. tiivistelmä.