Online julkaisut

Tanhua-Piiroinen, E.; Kaarakainen, S.-S.; Kaarakainen, M.-T. & Viteli, J. 2020. Digiajan peruskoulu II. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:17. Helsinki.. linkki.
Kaarakainen, M.-T. 2019. Education and inequality in digital opportunities - Differences in Digital Engagement Among Finnish Lower and Upper Secondary School Students. väitöskirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE.. 197 s. linkki.
Kaarakainen, M.-T. & Hutri, H. 2016. Participating with a Real Name, a Nickname or by Being Anonymous? – Anonymous and Identifiable Users' Skills and Internet Usage Habits. Tuovi 14: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2016-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 22. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 40-48.. linkki.
Muhonen, M.; Kaarakainen, M.-T. & Savela, J. 2015. Opettajien teknologiataidot oppilaiden tulevaisuuden taitojen (epä)tasa-arvoisuuden edistäjinä? Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 13: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 15. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 56-64.. linkki.
Samfoga Doh, B. T. 2015. Evaluating the Strategic Objectives of Cameroonian Higher Education: An application of the Balanced Scorecard. väitöskirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. 292 s. linkki.
Kaarakainen, M.-T. 2014. Erilaisten teknologian käyttötapojen yhteys käytöstä karttuvaan IT-osaamiseen. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 10. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 13-19. linkki.
Prix, I. 2014. Limits of Meritocracy. How Fields of Study and Gender Segregation Affect Social Stratification in Finland. väitöskirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. 130 pages + original articles 67 s. linkki.
Ahola, S. & Anttila, A. 2013. Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen. Tilannekatsaus maaliskuu 2013. Muistiot 2013:2. Opetushallitus.. 52 s. linkki.
Piiroinen, T. 2013. Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria – kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta. väitöskirja. 315 s. linkki.
Reunanen, L. 2013. Nuorten osallisuuden ja osaamisen edistäminen vapaa-ajan toiminnassa - NOTKE-hankkeen hyvät käytännöt. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. 53 s. linkki.
Kataja, K. 2012. Lapsuuden rajoilla. Normaalin ja poikkeavan määrittyminen huostaanottoasiakirjoissa. väitöskirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE,. 201 s. linkki.
Kivinen, O.; Lindberg, M. & Hedman, J. 2011. Tuloksellisuus, kansainvälinen rankingmenestys ja yliopistojen profiloituminen. Vertailussa Aarhusin, Groningenin, Zürichin ja Turun yliopistot. linkki.
Aminoff, R. 2011. Intian korkeakoulutuksen ajankohtaiset teemat. linkki.
Aminoff, R. 2011. The Current Themes in Indian Higher Education. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2011. Towards the Best A++ Rating. Productivity of Research and Teaching in Finnish Universities. linkki.
Honkanen, V. 2010. Yrittäjiksi ryhtyneiden korkeakoulutettujen työssä menestyminen viidessä Euroopan maassa. väitöskirja. 271 s. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2010. Kohti parasta A-luokkaa. Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus suomalaisyliopistoissa. linkki.
Ahola, S.; Galli, L. & Ikonen, S. 2009. Koulutuksesta syrjäytymisen ehkäisy Varsinais-Suomessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2009. Suomen yliopistojen tieteellisen toiminnan tuloksellisuus vuosina 2004-2008. linkki.
Ojala, K. & Ahola, S. 2009. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työmarkkinoilla. Valmistuneiden kokemukset ja koulutuksen vaikuttavuus. Projektin väliraportti 03/09. linkki.
Kaipainen, P. 2008. Suurten ajattelijoiden elämäkerrat ja elämänpolut. Bertrand Russellin, Ludwig Wittgensteinin ja Georg Henrik von Wrightin elämäkerrat bourdieulais-pragmatististen ja latourilaisten näkökulmien vertailussa. väitöskirja. 329 s. linkki.
Ahola, S.; Galli, L. & Kivelä, S. 2008. Suuri opiskelijakysely 2008. Salon seudun ammattiopiston opiskelijoiden käsityksiä opiskelusta ja oppimisesta, opiskeluympäristöstä sekä ohjauksesta ja opiskelun tukipalveluista. linkki.
Honkanen, V. 2008. Ammattikorkeakoulusta yrittäjäksi. Yrittäjyyden yksiköistä valmistuneiden koulutuskokemukset, yrittäjäurat ja menestyminen. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2008. Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus Suomessa 2002-2006. linkki.
Lindberg, M. 2008. Diverse Routes from School, via Higher Education, to Employment. A Comparison of Nine European Countries. väitöskirja. 143 pages + original articles 58 s. linkki.
Ahola, S. & Mikkola, J. 2007. Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus. RUSEn raportti 62. linkki.
Kivelä, S. & Ahola, S. 2007. Ennaltaehkäisyä vai syttyneiden roihujen sammuttamista? VaSkooli-tutkimushankkeen 2. osaraportti. linkki.
Kivelä, S. & Ahola, S. 2006. Koulutusyhteiskunnan syrjäpoluilla. VaSkooli-tutkimushankkeen 1. osaraportti. linkki.
Kivinen, O.; Ahola, S.; Hedman, J.; Kaipainen, P. & Silvennoinen, H. 2001. Paikalliset ratkaisut globaaleihinkin ongelmiin. Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi. linkki.