Muut julkaisut

Ahola, S. & Hoffman, D. (Eds.) 2012. Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Finnish Institute for Educational Research, Jyväskylä: University of Jyväskylä. 442 s. tiivistelmä. linkki.
Ahola, S.; Kaipainen, P.; Koistinen, O. & Nyyssölä, K. (toim.) 2011. Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto. 20 €. 282 s. tiivistelmä.
Kilpinen, E.; Kivinen, O. & Pihlström, S. (toim.) 2008. Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus. 295 s. tiivistelmä.
Kivelä, S. & Ahola, S. 2007. Elämää nivelvaiheissa. Nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy. VaSkooli-projektin loppuraportti. Turku: Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE ja VaSkooli-projekti. 151 s. tiivistelmä.
Kokko, A. 2003. Käytäntöä vai tiedettä. Kauppatieteilijöiden koulutus ja työ kansainvälisessä vertailussa. (väitöskirja). Helsinki: SEFE. 354 s. tiivistelmä.
Ahola, S. & Välimaa, J. (toim.) 2002. Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002, Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 198 s. tiivistelmä.
Garam, I. & Ahola, S. 2001. Suuntana tulevaisuus. Tutkimus varsinaissuomalaisten abiturienttien koulutustoiveista, -suunnitelmista sekä niiden taustalla olevista käsityksistä. Turku: Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisuja. 127 s. tiivistelmä.
Kivinen, O. & Ristelä, P. 2001. Totuus, kieli ja käytäntö. Pragmatistisia näkökulmia toimintaan ja osaamiseen. Helsinki: WSOY. 196 s. tiivistelmä.
Kivinen, O.; Mesikämmen, J. & Metsä-Tokila, T. 2000. Kylmä kiekkosota - Kaksi mannerta kaksi kulttuuria. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 51. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura ry. 154 s. tiivistelmä.
Raitanen, A. & Kokko, A. 2000. Miten tulevaisuuden ekonomit valikoidaan? Kauppatieteellisen koulutuksen hakijat, pääsijät ja opiskelijavalintojen kehittäminen. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisu 76. Helsinki: Opetusministeriö. 176 s. tiivistelmä.
Ahola, S. 1999. The Matching of Educational and Occupational Structures in Finland and Sweden. Thessaloniki: CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. tiivistelmä.
Kivinen, O.; Silvennoinen, H. & Puustelli, P. (Eds.) 1999. Work-based learning. Prospects and Challenges. Helsinki: Ministry of Education 1999. 179 s. tiivistelmä.
Nyyssölä, K. & Pajala, S. 1999. Nuorten työura. Helsinki: Gaudeamus. tiivistelmä.
Silvennoinen, H. & Aaltonen, S. 1999. Työ ja koulutustarve. Aikuisväestön lisäkoulutustarpeet työelämässä. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisu 70. Opetusministeriö. 156 s. tiivistelmä.
Ahola, S. & Nurmi, J. 1998. Koulutusväylät, työmarkkinat ja valikoituminen. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 54. Helsinki: Opetusministeriö. 156 s. tiivistelmä.
Kivinen, O.; Tulkki, P.; Metsä-Tokila, T. & Hyvönen, E. 1998. Työperäiseen koulutukseen. Neljän maan vertailu ja Suomen malli. RUSEn julkaisuja 1. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto. 155 s. tiivistelmä.
Silvennoinen, H. & Tulkki, P. (toim.) 1998. Elinikäinen oppiminen. Helsinki: Gaudeamus. 251 s. tiivistelmä.
Silvennoinen, H. 1993. Aikuiskoulutus ja työttömyys. Tilastokeskus. Koulutus1999/3. Helsinki. tiivistelmä.