Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen julkaisusarjan raportteja

81. Samfoga Doh, B. T. 2015. Evaluating the Strategic Objectives of Cameroonian Higher Education: An application of the Balanced Scorecard. väitöskirja. 292 s. tiivistelmä. 20 €. linkki.
80. Prix, I. 2014. Limits of Meritocracy. How Fields of Study and Gender Segregation Affect Social Stratification in Finland. väitöskirja. 130 pages + original articles 67 s. tiivistelmä. 20 €. linkki.
79. Piiroinen, T. 2013. Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria – kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta. väitöskirja. 315 s. tiivistelmä. 20 €. linkki.
78. Kataja, K. 2012. Lapsuuden rajoilla. Normaalin ja poikkeavan määrittyminen huostaanottoasiakirjoissa. väitöskirja. 201 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU] linkki.
77. Galli, L. & Ahola, S. 2011. Opiskelijanäkökulma tutkinnonuudistukseen. 300 s. tiivistelmä. 20 €.
76. Galli, L. & Ahola, S. 2010. Elinikäiset oppijat lähikuvassa. Kokemuksia ja näkemyksiä ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. 149 s. tiivistelmä. 15 €.
75. Honkanen, V. 2010. Yrittäjiksi ryhtyneiden korkeakoulutettujen työssä menestyminen viidessä Euroopan maassa. väitöskirja. 271 s. tiivistelmä. 15 €. linkki.
74. Kaipainen, P. 2008. Suurten ajattelijoiden elämäkerrat ja elämänpolut. Bertrand Russellin, Ludwig Wittgensteinin ja Georg Henrik von Wrightin elämäkerrat bourdieulais-pragmatististen ja latourilaisten näkökulmien vertailussa. väitöskirja. 329 s. tiivistelmä. 15 €. linkki.
73. Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2008. Productivity of research by disciplines in Finland in 2002-2006. 80 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
72. Kivinen, O. & Nurmi, J. 2008. Työ, koulutus ja osaaminen. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu yhdeksän maan eurooppalaisessa vertailussa. 181 s. tiivistelmä. 15 €.
71. Ojala, K. & Ahola, S. 2008. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Kokeilusta kokemuksiin. 173 s. tiivistelmä. 15 €.
70. Lindberg, M. 2008. Diverse Routes from School, via Higher Education, to Employment. A Comparison of Nine European Countries. väitöskirja. 143 pages + original articles 58 s. tiivistelmä. 15 €. linkki.
69. Aro, T. 2007. Julkinen valta ja maassamuuttoa edistävät ja rajoittavat tekijät Suomessa 1880-luvulta 2000-luvulle. väitöskirja. 324 s. tiivistelmä. 15 €.
68. Kanervo, O. 2006. Korkeasti koulutetut ja työ. Valintojen rationaalisuus eurooppalaisessa vertailussa. väitöskirja. 232 s. tiivistelmä. 15 €.
67. Kivinen, O.; Eriksson-Backa, K. & Hedman, J. 2005. A Proposal for a National Nutritional Strategy. Institutional Catering Services over the Life Span. 83 s. 10 €.
66. Fields, M. 2005. To Educate, Empower or Economise? Lifelong learning in Civil Society Organisations. väitöskirja. 337 s. tiivistelmä. 10 €.
65. Ahola, S.; Kivelä, S. & Nieminen, M. 2005. Tekemällä oppii. Työssä oppimisen käytäntöjä ammattikorkeakouluissa. 197 s. tiivistelmä. 10 €.
64. Kivinen, O. & Hedman, J. 2004. Yliopistolaitoksen tuloksellisuus Suomessa 1999-2003. Yliopistojen panokset ja tulokset tieteenaloittaisessa tarkastelussa. 67 s. tiivistelmä. 10 €.
63. Honkanen, V. 2004. Yrittänyttä ei laiteta. Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen viisasten kiveä etsimässä. 143 + 5 s. tiivistelmä. 10 €.
62. Ahola, S. & Mikkola, J. 2004. Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus. Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista. Painettu versio loppu, verkkoversio linkistä. 110 s. [PAINOS LOPPU] linkki.
61. Honkanen, V. & Ahola, S. 2003. Kulttuurin koulutus ja uudet urat. Ammattikorkeakouluista kulttuurialalta valmistuneiden koulutuskokemukset, työllistyminen ja yrittäjyys. 214 s. tiivistelmä. 10 €.
60. Nieminen, M. & Ahola, S. 2003. Ammattikorkeakoulun paikka. Hakijanäkökulma suomalaiseen ammattikorkeakoulujärjestelmään. 182 s. tiivistelmä. 10 €.
59. Kivinen, O.; Hedman, J.; Mäkelä, K. & Metsä-Tokila, T. 2003. Osaamispääoman arviointi ja ennakointi verkottuvassa tuotannossa. 219 s. tiivistelmä. 10 €.
58. Peltomäki, M. 2002. Maan keskellä Mammonan vuori - Suomalaisen yrittämisen henki. väitöskirja. 252 s. tiivistelmä. 10 €.
57. Naumanen, P. 2002. Koulutuksella kilpailukykyä. Koulutuksen yhteys miesten ja naisten työllisyyteen ja työn sisältöön. väitöskirja. 346 s. tiivistelmä. 10 €.
56. Mikkola, J. & Nurmi, J. 2001. Ammattikorkeakoulussa asiantuntijaksi. Koulutuksen missio ja opiskelijan arki. 133 s. tiivistelmä. 10 €.
55. Metsä-Tokila, T. 2001. Koulussa ja Kentällä. Vertaileva tutkimus huipulle tähtäävän urheilun ja koulutuksen yhdistämisestä. väitöskirja. 337 s. tiivistelmä. 10 €.
54. Ahola, S. & Olin, N. 2000. Yliopiston piilo-opetussuunnitelma. Eli tutkimus siitä, miten yliopistossa pärjää pelaamalla yliopistopeliä. 188 s. tiivistelmä. 10 €.
53. Tomusk, V. 2000. The Blinding Darkness of the Enlightenment: Towards the understanding of post state-socialist higher education in Eastern Europe. väitöskirja. 311 s. tiivistelmä. 10 €.
52. Hämäläinen, V. & Nurmi, J. 2000. Tekniikkaa oppimassa - Insinöörikoulutuksessa kaikki hyvin, mutta... 167 s. tiivistelmä. 10 €.
51. Kivinen, O. & Varelius, J. 2000. Piilaaksosta BioCityyn. Eurooppalainen bioteknologia Amerikan malliin? 134 s. tiivistelmä. 10 €.
50. Kivinen, O.; Ahola, S. & Kaipainen, P. (Eds.) 1999. Towards the European Model of Postgraduate Training. 283 s. tiivistelmä. 5 €.
49. Ollikainen, A. 1999. The Single Market for Education and National Educational Policy. väitöskirja. 310 s. tiivistelmä. 5 €.
48. Klemelä, K. 1999. Ammattikunnista ammatillisiin oppilaitoksiin. Ammatillisen koulutuksen muotoutuminen Suomessa 1800-luvulta 1990-luvulle. väitöskirja. 420 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
47. Puustelli, P. 1999. Koulutus- ja työmarkkinauudistuksilla syrjäytymistä vastaan. Vertaileva katsaus nuorille suunnattuihin tukitoimiin EU-maissa. 272 s. tiivistelmä. 5 €.
46. Parikka, A. 1999. Ekonomi vai Tradenomi? Kaupallisen alan korkeakoulutus 1990-luvulla. 254 s. tiivistelmä. 5 €.
45. Koivisto, J. 1998. Professorit järjestykseen. Kasvatustieteen virantäytöt 1970- luvulta 1990-luvulle. väitöskirja. 248 s. tiivistelmä. 5 €.
44. Arasmo, A. 1998. Tohtoridoktriinilla tietoyhteiskuntaan. 172 s. tiivistelmä. 5 €.
43. Nurmi, J. 1998. Keiden koulutusväylät? Laveneva korkeakoulutus ja valikoituminen. väitöskirja. 187 +12 s. tiivistelmä. 5 €.
42. Laiho, I. 1997. Mestareiden opissa. Tutkijakoulutus Suomessa sotien jälkeen. väitöskirja. 281 + 29 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
41. Nyyssölä, K. & Saarinen, T. (toim.) 1997. Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. 228 s. tiivistelmä. 5 €.
40. Kivinen, O.; Lehti, H. & Metsä-Tokila, T. 1997. Tohtoroitumisen ilot ja kirot. 201 s. tiivistelmä. 5 €.
39. Ketonen, K. & Nyyssölä, K. 1996. Palkitsemisen politiikka. 157 + 6 s. tiivistelmä. 5 €.
38. Tulkki, P. 1996. Valtion virka vai teollinen työ? Insinöörikoulutus sosiaalisena ilmiönä 1802-1939. väitöskirja. 351 s. tiivistelmä. 5 €.
37. Helo, T. & Hedman, J. 1996. Korkeakoulujen tuotokset tuotantopanoksena. Alueellinen ja tehdasteollisuuden toimialoittainen tarkastelu. 222 s. tiivistelmä. 5 €.
36. Orelma, A. 1996. Insinöörikoulutus epävarmuuden yhteiskunnassa. väitöskirja. 259 s. tiivistelmä. 5 €.
35. Ollikainen, A. & Honkanen, P. 1996. Kosmopoliittien kilpakenttä. Näkökulmia korkeakoulutuksen kansainvälisyyteen. 187 s. tiivistelmä. 5 €.
34. Nyyssölä, K. 1996. Työvoimakoulutus ja akateeminen yrittäjyys. 156 + 9 s. tiivistelmä. 5 €.
33. Vanttaja, M. 1996. Muutosagentteja ja reviirin vartijoita. Kasvatustieteilijöiden näkökulmia kasvatusalan rakenteelliseen kehittämiseen. 135 s. tiivistelmä. 5 €.
32. Saarinen, T. 1995. Nousukaudesta lamaan, määrästä laatuun. Korkeakouluarvioinnin käynnistyminen ja kokemukset laitoksilla. 217 s. tiivistelmä. 5 €.
31. Ahola, S. & Nurmi, J. 1995. Kilpahaku korkeakoulutukseen. 118 s. tiivistelmä. 5 €.
30. Ahola, S. 1995. Eliitin yliopistosta massojen korkeakoulutukseen. Korkeakoulutuksen muuttuva asema yhteiskunnallisen valikoinnin järjestelmänä. väitöskirja. 203 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
29. Rinne, R.; Sivennoinen, H. & Valanta, J. 1995. Työelämän aikuiskoulutus. 180 s. tiivistelmä. 5 €.
28. Vanttaja, M. & Ketonen, K. 1995. Korkeakoululaitoksen rakenteellinen kehittäminen. Tapaustutkimus lääketieteen ja kasvatustieteen koulutusaloilta. 239 s. tiivistelmä. 5 €.
27. Järvinen, M.-R. 1995. Ammattikorkeakoulut ja yhteensulauttaminen Suomessa. 162 s. tiivistelmä. 5 €.
26. Nyyssölä, K. 1995. Korkeakoulutetut työllisyyskoulutuksessa. 130 + 7 s. tiivistelmä. 5 €.
25. Hautala, J.; Orelma, A. & Tulkki, P. 1995. Insinöörikoulutus valinkauhassa. 317 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
24. Helo, T. & Uusitalo, R. 1995. Kannattaako korkeakoulutus? Kustannus-hyöty -analyyttinen arvio korkeakoulutusinvestointien tuotoista Suomessa 1975-1990. 148 s. tiivistelmä. 5 €.
23. Silvennoinen, H.; Naumanen, P. & Hautala, J. 1994. Työt ja taidot ajan tasalla? Näkökulmia työelämän muutoksiin ja koulutustarpeisiin. 257 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
22. Naumanen, P. 1994. Tiedon, taidon ja vallan tiellä. Miesten ja naisten kouluttautuminen ja työ. 276 s. tiivistelmä. 5 €.
21. Kivinen, O. (toim.) 1994. Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. 212 s. tiivistelmä. 5 €.
20. Nyyssölä, K. 1994. Nuoret ja työmarkkinoiden joustavuus. väitöskirja. 262 + 10 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
19. Kaskinen, J. & Nyyssölä, K. 1993. Töihin vai talkoisiin? Nuoret työ- ja koulutusmarkkinoiden murroksessa. 209 s. [PAINOS LOPPU]
18. Tulkki, P. 1993. Työelämän ja ammattikorkeakoulujen yhteys. 222 s. 5 €.
17. Kivinen, O.; Rinne, R.; Kankaanpää, A.; Haltia, P. & Ahola, S. 1993. Ammatti, koulutus ja kvalifikaatiot. Yhdysvaltojen ja Kanadan työperäiset ammattien luokitusjärjestelmät ja niiden sovellutusmahdollisuudet Suomessa. 190 s. [PAINOS LOPPU]
16. Järvinen, M.-R.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Yhteensulauttaminen korkeakoulupolitiikan välineenä. Ulkomaiset mallit ja Suomen korkeakouluverkon uudelleenjärjestely. 163 s. 5 €.
15. Järvinen, M.-R. 1993. Koulutus hoivatyöhön: Terveydenhuoltoalan koulutuksen muotoutuminen ja tulevaisuudennäkymät. 158 s. 5 €.
14. Hypén, K.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Aikuiskoulutukseen osallistumisen alueelliset erot. 131 s. 5 €.
13. Laiho, I. 1993. Ylimmästä hengenviljelystä tutkijaputkeen. Tutkijankoulutuksen valtiollinen doktriini Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Väitöskirja/Dissertation. 227 s. 5 €.
12. Palonen, T.; Rinne, R. & Kivinen, O. 1992. Korkeakoulujärjestelmä ja reformipolitiikka. Seitsemän maan vertailu. 205 s. 5 €.
11. Orelma, A. 1992. Ammattikorkeakoulu Suomeen. Väliaikainen ammattikorkeakoulu ulkomaisten kokemusten ja kotimaisten suunnitelmien valossa tarkasteltuna. 176 s. [PAINOS LOPPU]
10. Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1992. Aikuisten kouluttautuminen Suomessa. Osallistuminen, kasautuminen ja preferenssit. 237 + 25 s. [PAINOS LOPPU]
9. Silvennoinen, H. 1992. Koulutus ja työmarkkinoilla pärjääminen. 271 s. 5 €.
8. Kivinen, O. & Rinne, R. (Eds.) 1992. Educational Strategies in Finland in the 1990s. 134 s. 5 €.
7. Ahola, S.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Koulutuksesta työelämään. Koulutus- ja ammattirakenteiden kytkeytyminen. 179 s. 5 €.
6. Naumanen, P. 1990. Kansalaiskuva Suomessa. Kansalaista koskevat käsitykset opettajien ammattilehdissä 1880-luvulta 1980-luvulle. 232 s. 5 €.
5. Järvi, P.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Yliopiston tila ja tahto. Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja hallintoviraston henkilöstön näkökulmia yliopistoonsa. 169 s. 5 €.
4. Kivinen, O. & Rinne, R. (toim.) 1990. Korkeakoulut aikuiskoulutusmarkkinoilla. 155 s. 5 €.
3. Kivinen, O.; Rinne, R. & Mäntyvaara, J. 1990. Muuttuva yliopisto - korkeakoulupolitiikan tekijöiden näkemänä. 130 s. 5 €.
2. Kivirauma, J. & Silvennoinen, H. 1988. Koulutus työvoimapolitiikkana. 140 s. 5 €.
1. Kivinen, O. & Rinne, R. (toim.) 1989. Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. 169 s. 5 €.

Tilaukset:

https://utushop.utu.fi/

Jos et löydä tilattavaa raporttia UTUshopin verkkokaupan valikoimasta, voi tilata kyseisen raportin s-postiosoitteesta: utushop@utu.fi tai kysyä raportista osoitteesta ruse@utu.fi