Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen julkaisusarjan raportteja

82. Kaarakainen, M.-T. 2019. Education and inequality in digital opportunities - Differences in Digital Engagement Among Finnish Lower and Upper Secondary School Students. väitöskirja. 197 s. tiivistelmä. linkki.
81. Samfoga Doh, B. T. 2015. Evaluating the Strategic Objectives of Cameroonian Higher Education: An application of the Balanced Scorecard. väitöskirja. 292 s. tiivistelmä. 20 €. linkki.
80. Prix, I. 2014. Limits of Meritocracy. How Fields of Study and Gender Segregation Affect Social Stratification in Finland. väitöskirja. 130 pages + original articles 67 s. tiivistelmä. 20 €. linkki.
79. Piiroinen, T. 2013. Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria – kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta. väitöskirja. 315 s. tiivistelmä. 20 €. linkki.
78. Kataja, K. 2012. Lapsuuden rajoilla. Normaalin ja poikkeavan määrittyminen huostaanottoasiakirjoissa. väitöskirja. 201 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU] linkki.
77. Galli, L. & Ahola, S. 2011. Opiskelijanäkökulma tutkinnonuudistukseen. 300 s. tiivistelmä. 20 €.
76. Galli, L. & Ahola, S. 2010. Elinikäiset oppijat lähikuvassa. Kokemuksia ja näkemyksiä ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. 149 s. tiivistelmä. 15 €.
75. Honkanen, V. 2010. Yrittäjiksi ryhtyneiden korkeakoulutettujen työssä menestyminen viidessä Euroopan maassa. väitöskirja. 271 s. tiivistelmä. 15 €. linkki.
74. Kaipainen, P. 2008. Suurten ajattelijoiden elämäkerrat ja elämänpolut. Bertrand Russellin, Ludwig Wittgensteinin ja Georg Henrik von Wrightin elämäkerrat bourdieulais-pragmatististen ja latourilaisten näkökulmien vertailussa. väitöskirja. 329 s. tiivistelmä. 15 €. linkki.
73. Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2008. Productivity of research by disciplines in Finland in 2002-2006. 80 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
72. Kivinen, O. & Nurmi, J. 2008. Työ, koulutus ja osaaminen. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu yhdeksän maan eurooppalaisessa vertailussa. 181 s. tiivistelmä. 15 €.
71. Ojala, K. & Ahola, S. 2008. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Kokeilusta kokemuksiin. 173 s. tiivistelmä. 15 €.
70. Lindberg, M. 2008. Diverse Routes from School, via Higher Education, to Employment. A Comparison of Nine European Countries. väitöskirja. 143 pages + original articles 58 s. tiivistelmä. 15 €. linkki.
69. Aro, T. 2007. Julkinen valta ja maassamuuttoa edistävät ja rajoittavat tekijät Suomessa 1880-luvulta 2000-luvulle. väitöskirja. 324 s. tiivistelmä. 15 €.
68. Kanervo, O. 2006. Korkeasti koulutetut ja työ. Valintojen rationaalisuus eurooppalaisessa vertailussa. väitöskirja. 232 s. tiivistelmä. 15 €.
67. Kivinen, O.; Eriksson-Backa, K. & Hedman, J. 2005. A Proposal for a National Nutritional Strategy. Institutional Catering Services over the Life Span. 83 s. 10 €.
66. Fields, M. 2005. To Educate, Empower or Economise? Lifelong learning in Civil Society Organisations. väitöskirja. 337 s. tiivistelmä. 10 €.
65. Ahola, S.; Kivelä, S. & Nieminen, M. 2005. Tekemällä oppii. Työssä oppimisen käytäntöjä ammattikorkeakouluissa. 197 s. tiivistelmä. 10 €.
64. Kivinen, O. & Hedman, J. 2004. Yliopistolaitoksen tuloksellisuus Suomessa 1999-2003. Yliopistojen panokset ja tulokset tieteenaloittaisessa tarkastelussa. 67 s. tiivistelmä. 10 €.
63. Honkanen, V. 2004. Yrittänyttä ei laiteta. Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen viisasten kiveä etsimässä. 143 + 5 s. tiivistelmä. 10 €.
62. Ahola, S. & Mikkola, J. 2004. Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus. Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista. Painettu versio loppu, verkkoversio linkistä. 110 s. [PAINOS LOPPU] linkki.
61. Honkanen, V. & Ahola, S. 2003. Kulttuurin koulutus ja uudet urat. Ammattikorkeakouluista kulttuurialalta valmistuneiden koulutuskokemukset, työllistyminen ja yrittäjyys. 214 s. tiivistelmä. 10 €.
60. Nieminen, M. & Ahola, S. 2003. Ammattikorkeakoulun paikka. Hakijanäkökulma suomalaiseen ammattikorkeakoulujärjestelmään. 182 s. tiivistelmä. 10 €.
59. Kivinen, O.; Hedman, J.; Mäkelä, K. & Metsä-Tokila, T. 2003. Osaamispääoman arviointi ja ennakointi verkottuvassa tuotannossa. 219 s. tiivistelmä. 10 €.
58. Peltomäki, M. 2002. Maan keskellä Mammonan vuori - Suomalaisen yrittämisen henki. väitöskirja. 252 s. tiivistelmä. 10 €.
57. Naumanen, P. 2002. Koulutuksella kilpailukykyä. Koulutuksen yhteys miesten ja naisten työllisyyteen ja työn sisältöön. väitöskirja. 346 s. tiivistelmä. 10 €.
56. Mikkola, J. & Nurmi, J. 2001. Ammattikorkeakoulussa asiantuntijaksi. Koulutuksen missio ja opiskelijan arki. 133 s. tiivistelmä. 10 €.
55. Metsä-Tokila, T. 2001. Koulussa ja Kentällä. Vertaileva tutkimus huipulle tähtäävän urheilun ja koulutuksen yhdistämisestä. väitöskirja. 337 s. tiivistelmä. 10 €.
54. Ahola, S. & Olin, N. 2000. Yliopiston piilo-opetussuunnitelma. Eli tutkimus siitä, miten yliopistossa pärjää pelaamalla yliopistopeliä. 188 s. tiivistelmä. 10 €.
53. Tomusk, V. 2000. The Blinding Darkness of the Enlightenment: Towards the understanding of post state-socialist higher education in Eastern Europe. väitöskirja. 311 s. tiivistelmä. 10 €.
52. Hämäläinen, V. & Nurmi, J. 2000. Tekniikkaa oppimassa - Insinöörikoulutuksessa kaikki hyvin, mutta... 167 s. tiivistelmä. 10 €.
51. Kivinen, O. & Varelius, J. 2000. Piilaaksosta BioCityyn. Eurooppalainen bioteknologia Amerikan malliin? 134 s. tiivistelmä. 10 €.
50. Kivinen, O.; Ahola, S. & Kaipainen, P. (Eds.) 1999. Towards the European Model of Postgraduate Training. 283 s. tiivistelmä. 5 €.
49. Ollikainen, A. 1999. The Single Market for Education and National Educational Policy. väitöskirja. 310 s. tiivistelmä. 5 €.
48. Klemelä, K. 1999. Ammattikunnista ammatillisiin oppilaitoksiin. Ammatillisen koulutuksen muotoutuminen Suomessa 1800-luvulta 1990-luvulle. väitöskirja. 420 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
47. Puustelli, P. 1999. Koulutus- ja työmarkkinauudistuksilla syrjäytymistä vastaan. Vertaileva katsaus nuorille suunnattuihin tukitoimiin EU-maissa. 272 s. tiivistelmä. 5 €.
46. Parikka, A. 1999. Ekonomi vai Tradenomi? Kaupallisen alan korkeakoulutus 1990-luvulla. 254 s. tiivistelmä. 5 €.
45. Koivisto, J. 1998. Professorit järjestykseen. Kasvatustieteen virantäytöt 1970- luvulta 1990-luvulle. väitöskirja. 248 s. tiivistelmä. 5 €.
44. Arasmo, A. 1998. Tohtoridoktriinilla tietoyhteiskuntaan. 172 s. tiivistelmä. 5 €.
43. Nurmi, J. 1998. Keiden koulutusväylät? Laveneva korkeakoulutus ja valikoituminen. väitöskirja. 187 +12 s. tiivistelmä. 5 €.
42. Laiho, I. 1997. Mestareiden opissa. Tutkijakoulutus Suomessa sotien jälkeen. väitöskirja. 281 + 29 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
41. Nyyssölä, K. & Saarinen, T. (toim.) 1997. Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. 228 s. tiivistelmä. 5 €.
40. Kivinen, O.; Lehti, H. & Metsä-Tokila, T. 1997. Tohtoroitumisen ilot ja kirot. 201 s. tiivistelmä. 5 €.
39. Ketonen, K. & Nyyssölä, K. 1996. Palkitsemisen politiikka. 157 + 6 s. tiivistelmä. 5 €.
38. Tulkki, P. 1996. Valtion virka vai teollinen työ? Insinöörikoulutus sosiaalisena ilmiönä 1802-1939. väitöskirja. 351 s. tiivistelmä. 5 €.
37. Helo, T. & Hedman, J. 1996. Korkeakoulujen tuotokset tuotantopanoksena. Alueellinen ja tehdasteollisuuden toimialoittainen tarkastelu. 222 s. tiivistelmä. 5 €.
36. Orelma, A. 1996. Insinöörikoulutus epävarmuuden yhteiskunnassa. väitöskirja. 259 s. tiivistelmä. 5 €.
35. Ollikainen, A. & Honkanen, P. 1996. Kosmopoliittien kilpakenttä. Näkökulmia korkeakoulutuksen kansainvälisyyteen. 187 s. tiivistelmä. 5 €.
34. Nyyssölä, K. 1996. Työvoimakoulutus ja akateeminen yrittäjyys. 156 + 9 s. tiivistelmä. 5 €.
33. Vanttaja, M. 1996. Muutosagentteja ja reviirin vartijoita. Kasvatustieteilijöiden näkökulmia kasvatusalan rakenteelliseen kehittämiseen. 135 s. tiivistelmä. 5 €.
32. Saarinen, T. 1995. Nousukaudesta lamaan, määrästä laatuun. Korkeakouluarvioinnin käynnistyminen ja kokemukset laitoksilla. 217 s. tiivistelmä. 5 €.
31. Ahola, S. & Nurmi, J. 1995. Kilpahaku korkeakoulutukseen. 118 s. tiivistelmä. 5 €.
30. Ahola, S. 1995. Eliitin yliopistosta massojen korkeakoulutukseen. Korkeakoulutuksen muuttuva asema yhteiskunnallisen valikoinnin järjestelmänä. väitöskirja. 203 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
29. Rinne, R.; Sivennoinen, H. & Valanta, J. 1995. Työelämän aikuiskoulutus. 180 s. tiivistelmä. 5 €.
28. Vanttaja, M. & Ketonen, K. 1995. Korkeakoululaitoksen rakenteellinen kehittäminen. Tapaustutkimus lääketieteen ja kasvatustieteen koulutusaloilta. 239 s. tiivistelmä. 5 €.
27. Järvinen, M.-R. 1995. Ammattikorkeakoulut ja yhteensulauttaminen Suomessa. 162 s. tiivistelmä. 5 €.
26. Nyyssölä, K. 1995. Korkeakoulutetut työllisyyskoulutuksessa. 130 + 7 s. tiivistelmä. 5 €.
25. Hautala, J.; Orelma, A. & Tulkki, P. 1995. Insinöörikoulutus valinkauhassa. 317 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
24. Helo, T. & Uusitalo, R. 1995. Kannattaako korkeakoulutus? Kustannus-hyöty -analyyttinen arvio korkeakoulutusinvestointien tuotoista Suomessa 1975-1990. 148 s. tiivistelmä. 5 €.
23. Silvennoinen, H.; Naumanen, P. & Hautala, J. 1994. Työt ja taidot ajan tasalla? Näkökulmia työelämän muutoksiin ja koulutustarpeisiin. 257 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
22. Naumanen, P. 1994. Tiedon, taidon ja vallan tiellä. Miesten ja naisten kouluttautuminen ja työ. 276 s. tiivistelmä. 5 €.
21. Kivinen, O. (toim.) 1994. Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. 212 s. tiivistelmä. 5 €.
20. Nyyssölä, K. 1994. Nuoret ja työmarkkinoiden joustavuus. väitöskirja. 262 + 10 s. tiivistelmä. [PAINOS LOPPU]
19. Kaskinen, J. & Nyyssölä, K. 1993. Töihin vai talkoisiin? Nuoret työ- ja koulutusmarkkinoiden murroksessa. 209 s. [PAINOS LOPPU]
18. Tulkki, P. 1993. Työelämän ja ammattikorkeakoulujen yhteys. 222 s. 5 €.
17. Kivinen, O.; Rinne, R.; Kankaanpää, A.; Haltia, P. & Ahola, S. 1993. Ammatti, koulutus ja kvalifikaatiot. Yhdysvaltojen ja Kanadan työperäiset ammattien luokitusjärjestelmät ja niiden sovellutusmahdollisuudet Suomessa. 190 s. 4,35 €.
16. Järvinen, M.-R.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Yhteensulauttaminen korkeakoulupolitiikan välineenä. Ulkomaiset mallit ja Suomen korkeakouluverkon uudelleenjärjestely. 163 s. 5 €.
15. Järvinen, M.-R. 1993. Koulutus hoivatyöhön: Terveydenhuoltoalan koulutuksen muotoutuminen ja tulevaisuudennäkymät. 158 s. 5 €.
14. Hypén, K.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1993. Aikuiskoulutukseen osallistumisen alueelliset erot. 131 s. 5 €.
13. Laiho, I. 1993. Ylimmästä hengenviljelystä tutkijaputkeen. Tutkijankoulutuksen valtiollinen doktriini Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Väitöskirja/Dissertation. 227 s. 5 €.
12. Palonen, T.; Rinne, R. & Kivinen, O. 1992. Korkeakoulujärjestelmä ja reformipolitiikka. Seitsemän maan vertailu. 205 s. 5 €.
11. Orelma, A. 1992. Ammattikorkeakoulu Suomeen. Väliaikainen ammattikorkeakoulu ulkomaisten kokemusten ja kotimaisten suunnitelmien valossa tarkasteltuna. 176 s. [PAINOS LOPPU]
10. Kivinen, O.; Rinne, R. & Ahola, S. 1992. Aikuisten kouluttautuminen Suomessa. Osallistuminen, kasautuminen ja preferenssit. 237 + 25 s. [PAINOS LOPPU]
9. Silvennoinen, H. 1992. Koulutus ja työmarkkinoilla pärjääminen. 271 s. 5 €.
8. Kivinen, O. & Rinne, R. (Eds.) 1992. Educational Strategies in Finland in the 1990s. 134 s. 5 €.
7. Ahola, S.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1991. Koulutuksesta työelämään. Koulutus- ja ammattirakenteiden kytkeytyminen. 179 s. 5 €.
6. Naumanen, P. 1990. Kansalaiskuva Suomessa. Kansalaista koskevat käsitykset opettajien ammattilehdissä 1880-luvulta 1980-luvulle. 232 s. 5 €.
5. Järvi, P.; Kivinen, O. & Rinne, R. 1990. Yliopiston tila ja tahto. Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja hallintoviraston henkilöstön näkökulmia yliopistoonsa. 169 s. 5 €.
4. Kivinen, O. & Rinne, R. (toim.) 1990. Korkeakoulut aikuiskoulutusmarkkinoilla. 155 s. 5 €.
3. Kivinen, O.; Rinne, R. & Mäntyvaara, J. 1990. Muuttuva yliopisto - korkeakoulupolitiikan tekijöiden näkemänä. 130 s. 5 €.
2. Kivirauma, J. & Silvennoinen, H. 1988. Koulutus työvoimapolitiikkana. 140 s. 5 €.
1. Kivinen, O. & Rinne, R. (toim.) 1989. Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. 169 s. 5 €.

Tilaukset:

https://utushop.utu.fi/

Jos et löydä tilattavaa raporttia UTUshopin verkkokaupan valikoimasta, voi tilata kyseisen raportin s-postiosoitteesta: utushop@utu.fi tai kysyä raportista osoitteesta ruse@utu.fi