staff image
Päivi Kaipainen
erikoistutkija
+358 (0)40 707 8912
sähköposti paikai@utu.fi

VTT (koulutussosiologia), FM

 

Tutkimusintressit:

 • Elämäkertatutkimus
 • Pragmatismi ja toiminnan teoriat
 • Korkeakoulupolitiikka

Julkaisuja

 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2015. Reputation of universities in global rankings and top university research in six fields of research. In: Callaos, Nagib; Horne, Jeremy; Sánchez, Belkis; Tremante, Andrés; Welsch, Friedrich (Eds.) Proceedings of the 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2015). Florida: International Institute of Informatics and Systemics, pp. 157-161. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. Productivity analysis of research in Natural Sciences, Technology and Clinical Medicine: an input–output model applied in comparison of Top 300 ranked universities of 4 North European and 4 East Asian countries. Scientometrics 94 (2): 683-699. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. "Kovissa tieteissä" maailman kärkeen yltävä pohjoismainen ja itä-aasialainen yliopistotutkimus ja sen tuloksellisuus. Hallinnon Tutkimus 32 (2): 156–168.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja Suomen menestys koulutustasokilpailussa – OECD-tilastot evidenssipohjaisen politiikan lähteenä. Teoksessa: S. Mahlamäki-Kultanen; T. Hämäläinen; P. Pohjonen & K. Nyyssölä (toim.) Maailman osaavin kansa 2020 – Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät. Koulutustutkimusfoorumin julkaisu. Raportit ja selvitykset 2013:8. Helsinki: Opetushallitus, 15–33. linkki.
 • Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2012. Some research threads in sociology of higher education in Finland. In: S. Ahola & D.M. Hoffman (Eds.) Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues, Finnish Institute for Educational Research, Jyväskylä: University of Jyväskylä, 49–66. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2012. Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot. Yhteiskuntapolitiikka 77 (5): 579-586. linkki.
 • Ahola, S.; Kaipainen, P.; Koistinen, O. & Nyyssölä, K. (toim.) 2011. Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto. 20 €. 282 s. tiivistelmä.
 • Hedman, J.; Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2011. From global performance rankings towards national productivity ratings: Productivity of scientific action in technology and management/social sciences. In: N. Callaos, H-W Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsh & C.D. Zinn (Eds.) The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings Volume II, March 27th-30th, 2011, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, pp. 296–301. linkki.
 • Kaipainen, P. 2011. Noviisista mestariksi vai ikuinen oppipoika? — Tutkijaksi kasvaminen ja työelämään integroituminen. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 169-181.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2011. From rankings to ratings: An input-output analysis of productivity of research and teaching by disciplines. In: N. Callaos, H-W Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsh & C.D. Zinn (Eds.) The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings Volume II, March 27th-30th, 2011, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 268–273. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2009. Organisational learning, real-time documentation and on-site analysis — towards intelligent organisations: a case study on team sport. A. Méndez Vilas, A. Solano Martín, J. Mesa González & J.A. Mesa González (eds.) Research, Reflections and Innovations. Integrating ICT in Education. Vol. 1. Badajoz : FORMATEX, pp. 92-96.
 • Kaipainen, P. 2008. Suurten ajattelijoiden elämäkerrat ja elämänpolut. Bertrand Russellin, Ludwig Wittgensteinin ja Georg Henrik von Wrightin elämäkerrat bourdieulais-pragmatististen ja latourilaisten näkökulmien vertailussa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 74. väitöskirja. 329 s. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Simulation, Experimentalization and Knowing-how. An experimental study on real-time documentation and on-site analysis in team sports. In: Welsch, F. Malpica, F, Tremante, A., Carrasquero, J.V. & Oropeza, A. (eds.): The 2nd International-Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Proceedings Volume IV, Post-conference Issue. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 54-59. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Miten tutkia eriarvoisuutta koulutusmahdollisuuksissa? Kasvatus 39 (5): 505–510.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Miten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa tutkitaan? Janus 16 (2): 185-190. linkki.
 • Kivinen, O.; Kaipainen, P. & Hedman, J. 2008. Towards Relational Social Sciences – A Bourdieuan/Pragmatist Viewpoint to Inquiry. In: Welsch, F. Malpica, F, Tremante, A., Carrasquero, J.V. & Oropeza, A. (eds.): The 2nd International-Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Proceedings Volume IV, Post-conference Issue. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 169-174. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2007. From Elite University to Mass Higher Education. Educational expansion, equality of opportunity and returns to university education. Acta Sociologica 50 (3): 231-247. linkki.
 • Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2002. Global Market Competition and Higher Education. South African Journal of Higher Education 16 (1): 60-66.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Hedman, J.; Kaipainen, P. & Silvennoinen, H. 2001. Paikalliset ratkaisut globaaleihinkin ongelmiin. Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi. linkki.
 • Ahola, S.; Kaipainen, P.; Kivinen, O. & Silvennoinen, H. 2000. Koulutuksen ja osaamisen uusia muotoja etsimässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2 (2): 63-72.
 • Kaipainen, P. 2000. Korkeat virkamiehet vieraisilla. Yliopistotieto 39 (14): 22.
 • Kaipainen, P.; Kivinen, O. & Ahola, S. 2000. Finland. In: J. Huisman & J. Bartelse (Eds.): Academic Careers: A Comparative Perspective. Center for Higher Education Policy Studies. Enschede: Universiteit Twente, 51-59. linkki.
 • Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2000. United States and European Research & Development Policy in the Field of Biotechnology. Athens: Research Institute for European and American Studies (RIEAS): Research Paper, No. 79.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Kaipainen, P. (Eds.) 1999. Towards the European Model of Postgraduate Training. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 50. Turku: Turun yliopisto. 283 s. tiivistelmä.