staff image
Juha Hedman
projektitutkija
+358 (0)50 307 4004
sähköposti juhedman@utu.fi

VTM, projektitutkija

 

Tutkimusalat:

 • koulutuksen talous
 • koulutuksen vaikuttavuus
 • koulutus ja työ
 • strateginen oppiminen ja verkostot
 • numeeriset tekniikat ja simulaatiot

Google scholar profiili

Julkaisuja

 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2019. Suomalaisprofessoreiden tieteellisten julkaisujen kansainvälinen taso yhteiskunta-, kasvatus- ja taloustieteissä. Tiedepolitiikka 44 (1): 23-34. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2019. Ikäluokkien eteneminen koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla - sukupuolten väliset erot erityistarkastelussa. Talous & Yhteiskunta 47 (2): 2-8. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2017. Moniselitteiset PISA-tulokset ja niiden ongelmalliset koulutuspoliittiset tulkinnat. Politiikka 59 (4): 250–263.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2017. Suomen korkeakoulutus on yhä korkeaa kansainvälistä tasoa. Tieto & Trendit - talous ja hyvinvointikatsaus. 20.12.2017. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Artukka, K. 2017. Scientific publishing and global university rankings. How well are top publishing universities recognized? Scientometrics 112 (1): 679-695.
 • Thomsen, J.-P.; Bertilsson, E.; Dalberg, T.; Hedman, J. & Helland, H. 2017. Higher Education Participation in the Nordic Countries 1985–2010. A Comparative Perspective. European Sociological Review 33 (1): 98-111. (First published online 2016). linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2016. Suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälinen taso on väitettyä parempi – mahdollisuuksien tasa-arvo ja korkea osaaminen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (1): 87-96. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2016. Korkeakoulutuksen kansainvälisen tason mittaaminen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (3): 357-358. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2016. Kommentin kommentti. Janus 24 (3): 291-292. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Artukka, K. 2016. Suomalaisyliopistot, tutkimus ja maailman kärki? Reunamerkintöjä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ”uusiin avauksiin”. Tiedepolitiikka 41 (1): 7-17.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Nurmi, J. 2016. Suomalaisaikuisten osaaminen väitettyä parempaa. Janus 24 (2): 172-184. linkki.
 • Hedman, J. & Artukka, K. 2015. Tutkimuksen varaan rakentuvan toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen alakohtainen analyysi. Teoksessa: Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:13. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 205–219. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2015. Näkökulmia Suomen tieteen kansainväliseen tasoon. Yhteiskuntapolitiikka 80 (1): 64-71. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2015. Reputation of universities in global rankings and top university research in six fields of research. In: Callaos, Nagib; Horne, Jeremy; Sánchez, Belkis; Tremante, Andrés; Welsch, Friedrich (Eds.) Proceedings of the 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2015). Florida: International Institute of Informatics and Systemics, pp. 157-161. linkki.
 • Ahola, S. & Hedman, J. 2014. Finland. In: M. Börjesson, S. Ahola, H. Helland & J-P Thomsen (Eds). Enrolment Patters in Nordic Higher Education, ca 1945 to 2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study. Working Paper 15/2014. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Oslo, 33-90. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2014. Kansainvälisissä yliopistorankingeissa ja kärkitutkimuksessa menestyminen – ei-englanninkielisten maiden erityistarkastelu. Tiedepolitiikka 39 (1): 7-14.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. Productivity analysis of research in Natural Sciences, Technology and Clinical Medicine: an input–output model applied in comparison of Top 300 ranked universities of 4 North European and 4 East Asian countries. Scientometrics 94 (2): 683-699. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. "Kovissa tieteissä" maailman kärkeen yltävä pohjoismainen ja itä-aasialainen yliopistotutkimus ja sen tuloksellisuus. Hallinnon Tutkimus 32 (2): 156–168.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja Suomen menestys koulutustasokilpailussa – OECD-tilastot evidenssipohjaisen politiikan lähteenä. Teoksessa: S. Mahlamäki-Kultanen; T. Hämäläinen; P. Pohjonen & K. Nyyssölä (toim.) Maailman osaavin kansa 2020 – Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät. Koulutustutkimusfoorumin julkaisu. Raportit ja selvitykset 2013:8. Helsinki: Opetushallitus, 15–33. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2012. Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot. Yhteiskuntapolitiikka 77 (5): 579-586. linkki.
 • Kivinen, O.; Lindberg, M. & Hedman, J. 2011. Tuloksellisuus, kansainvälinen rankingmenestys ja yliopistojen profiloituminen. Vertailussa Aarhusin, Groningenin, Zürichin ja Turun yliopistot. linkki.
 • Hedman, J.; Kivinen, O. & Kaipainen, P. 2011. From global performance rankings towards national productivity ratings: Productivity of scientific action in technology and management/social sciences. In: N. Callaos, H-W Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsh & C.D. Zinn (Eds.) The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings Volume II, March 27th-30th, 2011, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, pp. 296–301. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2011. From university rankings towards productivity analysis of scientific action and evidence-based policy. Refereed paper in: N. Anderson (ed.) Proceedings of the 6th QS-APPLE Conference, Singapore, 17th-19th November, 2010, Published in June 2011, Cairns: James Cook University, pp. 24–38. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2011. From rankings to ratings: An input-output analysis of productivity of research and teaching by disciplines. In: N. Callaos, H-W Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsh & C.D. Zinn (Eds.) The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings Volume II, March 27th-30th, 2011, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 268–273. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2011. Towards the Best A++ Rating. Productivity of Research and Teaching in Finnish Universities. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2010. Kohti parasta A-luokkaa. Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus suomalaisyliopistoissa. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2009. Organisational learning, real-time documentation and on-site analysis — towards intelligent organisations: a case study on team sport. A. Méndez Vilas, A. Solano Martín, J. Mesa González & J.A. Mesa González (eds.) Research, Reflections and Innovations. Integrating ICT in Education. Vol. 1. Badajoz : FORMATEX, pp. 92-96.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2009. Suomen yliopistojen tieteellisen toiminnan tuloksellisuus vuosina 2004-2008. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2008. World-wide University Rankings — A Scandinavian approach. Scientometrics 74 (3): 391-408. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Simulation, Experimentalization and Knowing-how. An experimental study on real-time documentation and on-site analysis in team sports. In: Welsch, F. Malpica, F, Tremante, A., Carrasquero, J.V. & Oropeza, A. (eds.): The 2nd International-Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Proceedings Volume IV, Post-conference Issue. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 54-59. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Miten tutkia eriarvoisuutta koulutusmahdollisuuksissa? Kasvatus 39 (5): 505–510.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2008. Miten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa tutkitaan? Janus 16 (2): 185-190. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2008. Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus Suomessa 2002-2006. linkki.
 • Kivinen, O.; Kaipainen, P. & Hedman, J. 2008. Towards Relational Social Sciences – A Bourdieuan/Pragmatist Viewpoint to Inquiry. In: Welsch, F. Malpica, F, Tremante, A., Carrasquero, J.V. & Oropeza, A. (eds.): The 2nd International-Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Proceedings Volume IV, Post-conference Issue. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 169-174. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Peltoniemi, K. 2008. Productivity of research by disciplines in Finland in 2002-2006. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 73. Turku: Turun yliopisto. 80 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2007. From Elite University to Mass Higher Education. Educational expansion, equality of opportunity and returns to university education. Acta Sociologica 50 (3): 231-247. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. From Strategic learning to Recursive Learning Practices. From analyzing the development of functional foods to developing functional services. LEARN Periodical 2005, 10-12.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Jos tulokset eivät miellytä, riko peili. Tieteessä Tapahtuu 23 (5): 43-47. linkki.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2005. Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus. Tieteenaloittainen analyysi. Tieteessä tapahtuu 23 (2): 26-32. linkki.
 • Kivinen, O.; Eriksson-Backa, K. & Hedman, J. 2005. A Proposal for a National Nutritional Strategy. Institutional Catering Services over the Life Span. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 67. Turku: Turun yliopisto. 83 s.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2004. Yliopistolaitoksen tuloksellisuus Suomessa 1999-2003. Yliopistojen panokset ja tulokset tieteenaloittaisessa tarkastelussa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 64. Turku: Turun yliopisto. 67 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Mäkelä, K. 2003. Tavoitteena täystyöllisyys — suomalainen työvoima riittää Suomen tarpeisiin. Yhteiskuntapolitiikka 68 (4): 369-378. linkki.
 • Kivinen, O.; Hedman, J.; Nurmi, J. & Hautaniemi, R. 2003. Strategic Learning in an Evolving Field of Food and Health (F&H). LEARN Periodical 3 (2003): 11-13.
 • Kivinen, O.; Hedman, J.; Mäkelä, K. & Metsä-Tokila, T. 2003. Osaamispääoman arviointi ja ennakointi verkottuvassa tuotannossa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 59. Turku: Turun yliopisto. 219 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Ahola, S. 2002. Changes in Differences in Participation in Expanding Higher Education: Reply to Hellevik. Acta Sociologica 45 (2):159-162. linkki.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Hedman, J. 2001. Expanding Education and Improving Odds? Participation in Higher Education in Finland in the 1980s and 1990s. Acta Sociologica 44 (2): 171-181. linkki.
 • Kivinen, O.; Ahola, S.; Hedman, J.; Kaipainen, P. & Silvennoinen, H. 2001. Paikalliset ratkaisut globaaleihinkin ongelmiin. Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi. linkki.
 • Metsä-Tokila, T. & Hedman, J. 2001. Internationalisation of the NHL: A European perspective. In: International sociology of sport association (eds.) Sociology of sport and new global order: Bridging perspectives and crossing boundaries. 1st World Congress of Sociology of Sport, Seoul, Korea July 20-24, Yonsei University. Seoul. 247-254.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 2000. From a Loan-Based to a Grant-Based Student Support System: the Finnish Experience. European Journal of Education 35 (1): 97-109. linkki.
 • Kivinen, O.; Ahola, S. & Hedman, J. 2000. Korkeakoulutukseen osallistumisen erot ja tasa-arvo. Sosiologia 37 (1): 61-63. linkki.
 • Hedman, J. & Aaltonen, S. 1999. The External Economic Impacts of the University of Turku. Self-Evaluation Report. Rehtorinviraston julkaisusarja 6/1999:66. Turun Yliopisto.
 • Kivinen, O. & Hedman, J. 1998. Finnland/Finland. In: Schwartz, S, Daniel, H-D & Teichler, U. (Eds.) Costs of Study, Student Income and Study Behaviour in Selected European Countries,. Kassel: Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Universität Gesamthochschule Kassel.
 • Silvennoinen, H.; Saarinen, T. & Hedman, J. 1998. Tärkeintä on voitto ja palkinnot. Tiedepolitiikka 1: 41-50.
 • Silvennoinen, H.; Saarinen, T. & Hedman, J. 1998. Suurtyöttömyys ja vastavalmistuneen vaihtoehdot. Kasvatus 3: 267-279.
 • Hedman, J. & Hyyppä, H. 1997. Korkeakoulutuksen alueellinen tuotto. Teoksessa: Nyyssölä K. & Saarinen T. (toim.): Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, Raportti 41. Turku: Turun yliopisto. 163-181.
 • Helo, T. & Hedman, J. 1996. Korkeakoulujen tuotokset tuotantopanoksena. Alueellinen ja tehdasteollisuuden toimialoittainen tarkastelu. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 37. Turku: Turun yliopisto. 222 s. tiivistelmä.
 • Silvennoinen, H.; Saarinen, T. & Hedman, J. 1996. Yliopistojen ja koulutusalojen työmarkkinaprofiilit. Teoksessa Erilaistuva korkeakoulutus (toim. Liljander, J-P.) Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 111-126.