staff image
Jouni Nurmi
erikoistutkija
sähköposti jonurm@utu.fi

VTT (koulutussosiologia)

 

Tutkimuskohteet:

 • (korkea)koulutuksen ja työn suhteet
 • valikoitumisen mekanismit (koulutuksessa ja työelämässä)
 • hankitun ja työssä vaadittavan osaamisen suhde; osaamisen mittaaminen

Nykyinen projekti:

 • Barriers and drivers ragarding adult education skills acquisition and innovative activity, BRAIN

Julkaisuja

 • Kivinen, O.; Hedman, J. & Nurmi, J. 2016. Suomalaisaikuisten osaaminen väitettyä parempaa. Janus 24 (2): 172-184. linkki.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2014. Labour Market Relevance of European Master Education. From University Enrolment to Professional Employment in 12 Countries. European Journal of Education 49 (4): 558–574. linkki.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2011. Opiskelun nopeus ja työmarkkinarelevanssi – korkeakoulupolitiikan dilemma?”. Yhteiskuntapolitiikka 76 (6): 687-691. linkki.
 • Nurmi, J. 2011. Managerointipuhe ja tutkijantodellisuus: tapaus maisterien työuran pidentäminen. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 245-250.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2010. Different but equal? Assessing European dual HE systems. Higher Education 60 (4): 369-393. linkki.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2009. Sukupuolten keskinäissuhteet korkeakoulutuksessa ja työmarkkinoilla. Eurooppalainen vertailu Yhteiskuntapolitiikka 74 (2): 149-157. linkki.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2008. Työ, koulutus ja osaaminen. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu yhdeksän maan eurooppalaisessa vertailussa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 72. Turku: Turun yliopisto. 181 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2003. Unifying Higher Education for Different Kinds of Europeans. Higher Education and Work: a comparison of ten countries. Comparative Education 39 (1): 83-103. linkki.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2002. Yhdenmukaista korkeakoulutusta erilaisille eurooppalaisille? Korkeakoulutus ja työ kymmentä maata vertailevan tutkimuksen valossa. Kasvatus 33 (4): 363-382. linkki.
 • Kivinen, O.; Nurmi, J. & Kanervo, O. 2002. Maisteriopista työuralle. Suomalaiset korkeakoulutetut eurooppalaisessa vertailussa. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 94. Helsinki: Opetusministeriö. 87 s.
 • Kivinen, O. & Nurmi, J. 2001. Opiskelu maksaan vaivan. Suomen korkeakoulutus eurooppalaisessa vertailussa. Yliopistotieto 29 (3-4): 46-52.
 • Mikkola, J. & Nurmi, J. 2001. Ammattikorkeakoulussa asiantuntijaksi. Koulutuksen missio ja opiskelijan arki. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 56. Turku: Turun yliopisto. 133 s. tiivistelmä.
 • Hämäläinen, V. & Nurmi, J. 2000. Tekniikkaa oppimassa - Insinöörikoulutuksessa kaikki hyvin, mutta... Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 52. Turku: Turun yliopisto. 167 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Nurmi, J. & Salminiitty, R. 2000. Higher Education and Graduate Employment in Finland. European Journal of Education 35 (2): 165-177. linkki.
 • Ahola, S. & Nurmi, J. 1998. Koulutusväylät, työmarkkinat ja valikoituminen. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 54. Helsinki: Opetusministeriö. 156 s. tiivistelmä.
 • Nurmi, J. 1998. Keiden koulutusväylät? Laveneva korkeakoulutus ja valikoituminen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 43. väitöskirja. 187 +12 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. & Nurmi, J. 1997. Ammattikorkeakoulu tuli - mitä korkeakoulutuksen kentässä tapahtui? In K. Nyyssölä & T. Saarinen (eds.): Näkökulmia korkeakoulutuksen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskus. Raportti 41, pp. 139-161. Turku:Turun Yliopisto.
 • Ahola, S. & Nurmi, J. 1997. Choosing University or Vocational College - the Formation of Educational Preferences. Scandinavian Journal of Educational Research 41 (2): 127-139.
 • Ahola, S. & Nurmi, J. 1995. Kilpahaku korkeakoulutukseen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 31. Turku: Turun yliopisto. 118 s. tiivistelmä.
 • Nurmi, J. & Ahola, S. 1994. Sijoittumiskitka rakenteellisen laman työmarkkinoilla.Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta vuosina 1988-1992 valmistuneiden kandidaattien sijoittuminen ja työmarkkina-asema syksyllä 1990. Hallintoviraston julkaisusarja 2/1994. Turku: Turun yliopisto.