staff image
Tero Piiroinen
tutkijatohtori
sähköposti terpii@utu.fi

Valtiotieteen tohtori

 

Tero Piiroinen väitteli valtiotieteen tohtoriksi vuonna 2013 Margaret Archerin morfogeneettisestä yhteiskuntateoriasta. Kiinnostuksen kohteita ovat amerikkalainen pragmatismi, emergenssiteoriat, kielenfilosofia, metafilosofia, mielenfilosofia, tieteen metodologia, yhteiskuntateoria ja evoluutioteoria.

Julkaisuja

 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2020. Updating Dewey’s Transactional Theory of Action in Connection with Evolutionary Theory. In: C. Morgner (Ed.) Rethinking Relations and Social Processes: J. Dewey and the notion of 'trans-action'. Palgrave Studies in Relational Sociology. Palgrave Macmillan, Cham, pp 195–222. Online first 10 October 2019. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2019. Evolutionary understanding of the human mind and learning – in accordance with transactional naturalism and methodological relationalism. Physics of Life Reviews 31: 32-43. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. The Evolution of Homo Discens: Natural Selection and Human Learning. Journal for the Theory of Social Behaviour 48 (1): 117–133. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. Pragmatist Methodological Relationalism in Sociological Understanding of Evolving Human Culture. In: Dépelteau F. (eds) The Palgrave Handbook of Relational Sociology. Palgrave Macmillan, Cham, p. 119-141. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-66005-9_6.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. Relationalism. In: The Blackwell Encyclopedia of Sociology, (Eds.) G. Ritzer and C. Rojek. Published by John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781405165518.wbeosr090.pub2. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2018. Kulttuurievoluutio ja inhimillinen oppiminen transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta. Niin&Näin Nro 99 (4): 79-86.
 • Piiroinen, T. 2018. A Meaning Holistic (Dis)solution of Subject–Object Dualism – Its Implications for the Human Sciences. History of the Human Sciences. First published online June 7, 2018. linkki.
 • Kivinen, O.; Piiroinen, T. & Saikkonen, L. 2016. Two Viewpoints on the Challenges of ICT in Education: Knowledge-building Theory vs. a Pragmatist Conception of Learning in Social Action. Oxford Review of Education 42 (4): 377-390. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2015. Ihmisevoluution nopeutuva rytmi. Näkökulmana transaktionaalinen naturalismi. Sosiologia 52 (1): 4–18.
 • Piiroinen, T. 2014. Three Senses of “Emergence”: On the Term’s History, Functions, and Usefulness in Social Theory. Prolegomena: Journal of Philosophy 13 (1): 141–161. linkki.
 • Piiroinen, T. 2014. For ''Central Conflation'': A Critique of Archerian Dualism. Sociological Theory 32 (2): 79-99. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2013. Human Transaction Mechanisms in Evolutionary Niches—a Methodological Relationalist Standpoint. In: F. Dépelteau & C. Powell: Applying Relational Sociology: Relations, Networks, and Society. New York: Palgrave Macmillan, 83-100. linkki.
 • Piiroinen, T. 2013. Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria – kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 79. väitöskirja. 315 s. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2012. On the Distinctively Human: Two Perspectives on the Evolution of Language and Conscious Mind. Journal for the Theory of Social Behaviour 42 (1): 87-105. linkki.
 • Piiroinen, T. 2011. Emergentit tasot deweyläisen pragmatistin näkökulmasta. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 136-165.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2008. Kehollisesta osaamisesta kielelliseen tietoon: Metodologinen relationalismi ja pragmatismin perintö. Teoksessa E. Kilpinen, O. Kivinen & S. Pihlström (toim.) Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 185–208.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Realismista ja pragmatismista yhteiskuntatieteissä. Vastine Tuukka Kaidesojalle. Sosiologia 44 (3): 250-252. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Yhteiskuntametafysiikasta sosiaalisen elämän tutkimukseen – luonnos evolutionaaris-pragmatistiseksi toimijan näkökulmaksi. Sosiologia 44 (2): 95–108. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2007. Sociologizing Metaphysics and Mind: A Pragmatist Point of View on the Methodology of the Social Sciences. Human Studies 30 (2): 97–114. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2006. On the Limits of a Realist Conception of Knowledge: A Pragmatist Critique of Archerian Realism. The Sociological Review 54 (2): 224–241. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2006. Toward Pragmatist Methodological Relationalism: From Philosophizing Sociology to Sociologizing Philosophy. Philosophy of the Social Sciences 36 (3): 303–329. linkki.
 • Kivinen, O. & Piiroinen, T. 2004. The Relevance of Ontological Commitments in Social Sciences: Realist and Pragmatist Viewpoints. Journal for the Theory of Social Behaviour 34 (3): 231–248. linkki.