staff image
Loretta Saikkonen o.s. Galli
tohtorikoulutettava
sähköposti lorgal@utu.fi

Projektit:

 • Työelämän digitaitoja tutor-mallilla, Digitutor
 • Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ja opintojen nopeuttaminen
 • Työelämän ICT-taidot kaupan alalla
 • Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishankkeiden vaikuttavuuden arviointi

Julkaisuja

 • Saikkonen, L. & Spoof, J. 2020. Työelämän digitaitoja tutor-mallilla: Digitutor-hankkeen loppuraportti. Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. 82 s. linkki.
 • Kaarainen, M.-T.; Saikkonen, L. & Kaarakainen, S.-S. 2019. Tulevaisuuden osaajia varttumassa? Peruskoulun päättävien ja toisen asteen opiskelijoiden ohjelmointitaidot. Kasvatus 50 (3) 226-241.
 • Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2019. Pelaamisen ja sosiaalisuuden ympärille muodostuvat kolmannet tilat – nuorten teknologian käyttötavat ja vapaa-ajan harrasteet. Nuorisotutkimus 37 (1): 20–37.
 • Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2019. Tekniikan alojen opiskelijoiden digitaaliset valmiudet suhteessa työelämän ja opintojen muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21(4): 26–44.
 • Saikkonen, L. & Alanne, E.-L. 2019. ”Mitä vanhemmaks mennään, sitä huonommaks yleensä menee” – Metallialan johtajien näkemykset eri-ikäisten työntekijöidensä digitaidoista. Teoksessa: M. Tammelin ja K. Otonkorpi-Lehtoranta (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2018: Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 7/2019, Tampereen yliopisto: Työelämän tutkimuskeskus, s. 120–129. linkki.
 • Kaarakainen, M.-T.; Saikkonen, L. & Savela, J. 2018. Information Skills of Finnish Basic and Secondary Education Students: The Role of Age, Gender, Education Level, Self-efficacy and Technology Usage. Nordic Journal of digital literacy 13 (4): 56-72. linkki.
 • Saikkonen, L. 2018. Hakulausekkeen muodostamisen vaikeus – nuorten ja opettajien taidot testissä. Informaatiotutkimus 37 (1): 17-34. linkki.
 • Saikkonen, L.; Mäkinen, M. & Alanne, E.-L. 2018. Digitalisaation haasteista digitutor-malliin – metallialan tuotantotyöntekijöiden tietotekniikkaan liittyvät osaamispuutteet ja kehittämistarpeet. Teoksessa: J. Viteli & A. Östman (toim.). Tuovi 16: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2018-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 27. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s. 28-35. linkki.
 • Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2017. Peruskoulun ja lukion opettajien tiedonhakutaidot. Kasvatus 48 (1): 35-49.
 • Mäkinen, M.; Saikkonen, L.; Muhonen, M. & Sihvonen, M. 2017. Päivittämättömät digitaidot jarruttavat ikääntyvien työuraa. Työelämän tutkimus 15 (2): 172-179.
 • Saikkonen, L. & Kaarakainen, M.-T. 2017. Opettajat tiedonhakijoina - peruskoulun ja lukion opettajien informaatiolukutaito. Kielikukko 37 (2): 8-13.
 • Saikkonen, L. & Muhonen, M. 2017. Työelämän ICT-taidot kaupan alalla. Loppuraportti. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE, Turun yliopisto. 53 s. linkki.
 • Saikkonen, L.; Muhonen, M.; Mäkinen, M. & Sihvonen, M. 2017. Kaupan alan työntekijöiden digitaidot testissä – jäävätkö rivityöntekijät digitalisoituvan työelämän jalkoihin? Teoksessa J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 15: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 23. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s. 29-35. linkki.
 • Kivinen, O.; Piiroinen, T. & Saikkonen, L. 2016. Two Viewpoints on the Challenges of ICT in Education: Knowledge-building Theory vs. a Pragmatist Conception of Learning in Social Action. Oxford Review of Education 42 (4): 377-390. linkki.
 • Ahola, S.; Saikkonen, L. & Valkoja-Lähteenmäki, L. 2015. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Arviointiraportti. Helsinki: Opetushallitus. 122 s. linkki.
 • Kaarakainen, M.-T. & Saikkonen, L. 2015. Tiedonhakutaidot testissä – nuorten osaaminen hakukanavan valinnassa, hakulausekkeen muotoilussa ja hakutulosten arvioinnissa. Informaatiotutkimus, 34 (4), 1–15. linkki.
 • Ahola, S. & Galli, L. 2012. New degree for a new career? Career development of Finnish polytechnic master’s degree graduates. Journal of Education and Work 25 (5): 537-553.
 • Galli, L. & Ahola, S. 2011. Opiskelijanäkökulma tutkinnonuudistukseen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 77. Turku: Turun yliopisto. 300 s. tiivistelmä.
 • Kivinen, O.; Galli, L. & Kaarakainen, M.-T. 2011. ReadIT – a developing and testing method for training reading comprehension strategies. In A. Mendez-Vilas (Ed.) Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts. Badajoz: Formatex Research Center, pp. 383-390.
 • Ahola, S. & Galli, L. 2010. Nuorten koulupudokkaiden ja heidän ohjaajiensa syrjäytymispuheen ulottuvuudet. Teoksessa Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari & Tiina Puhakka (toim.). Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 132-143. linkki.
 • Galli, L. & Ahola, S. 2010. Elinikäiset oppijat lähikuvassa. Kokemuksia ja näkemyksiä ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 76. Turku: Turun yliopisto. 149 s. tiivistelmä.
 • Ahola, S. & Galli, L. 2009. Koulutustakuusta ohjaustakuuseen – nuorten koulupudokkaiden nivelvaiheohjauksen kehittäminen. Kasvatus 40 (5): 394–406. linkki.
 • Ahola, S.; Galli, L. & Ikonen, S. 2009. Koulutuksesta syrjäytymisen ehkäisy Varsinais-Suomessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE. linkki.
 • Galli, L. & Ahola, S. 2009. Urkeneeko ura? Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden koulutusmotiivit ja urakehitys. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkoston artikkelipankki. linkki.
 • Ahola, S.; Galli, L. & Kivelä, S. 2008. Suuri opiskelijakysely 2008. Salon seudun ammattiopiston opiskelijoiden käsityksiä opiskelusta ja oppimisesta, opiskeluympäristöstä sekä ohjauksesta ja opiskelun tukipalveluista. linkki.