staff image
Antti Maunu
tutkijatohtori
sähköposti anosma@utu.fi

VTT (sosiologia)

 

Tutkimushanke: Työ, hyvinvointi ja Suomi. Etnografinen tutkimus ammatillisista oppilaitoksista

 • Mihin ammatillinen koulutus opiskelijoita valmistaa – millaista toimijuutta se tuottaa eri opiskelualoilla ja Suomen eri alueilla?
 • Mitä valmiuksia ja resursseja ammatillinen koulutus tarjoaa nuorille opiskeluun ja oppilaitokseen, työelämään ja laajemmin omaan paikallisyhteisöön kiinnittymiseksi?
 • Mitkä tekijät oppilaitosten arjessa vahvistavat tai heikentävät opiskelijoiden hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia?
 • Millainen toimintaympäristö ammatillinen koulutus on työntekijöille?

 

Tutkimusintressit:

 • Sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys
 • Kasvatussosiologia
 • Laadullinen terveys- ja hyvinvointitutkimus
 • Päihde-, ruoka- ja juhlimiskulttuurien tutkimus
 • Laadullinen metodologia
 • Sosiologian teoria ja oppihistoria

 Tästä linkistä pääset Antti Maunun kotisivulle.

Julkaisuja

 • Mäkelä, P. & Maunu, A. 2016. Come on, have a drink: the prevalence and cultural logic of social pressure to drink more. Drugs: Education, Prevention & Policy. Online publication. linkki.
 • Maunu, A. 2016. Ungas drickande och törsten efter det sociala. Ikaros 1–2.16: 20–22.
 • Maunu, A. 2016. Johdatus kohtaamiseen. Nuorisotutkimus 34 (2): 67-72.
 • Maunu, A. & Törrönen, J. 2016. The Semiotics of Sulkunen. What Does the Two-Sided Window Show? Teoksessa: Hellman ym. (toim.): Beyond the Sociological Imagination. A Festschrift in Honour of Professor Pekka Sulkunen. University of Helsinki: Faculty of Social Sciences, 35-42.
 • Maunu, A.; Katainen, A.; Ojajärvi, A. & Perälä, R. 2016. Terveys ja sosiaaliset erot. Mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53 (3): 188–200.