staff image
Antti Maunu
tutkijatohtori
sähköposti anosma@utu.fi

VTT (sosiologia)

 

Tutkimushanke: Työ, hyvinvointi ja Suomi. Etnografinen tutkimus ammatillisista oppilaitoksista

 • Mihin ammatillinen koulutus opiskelijoita valmistaa – millaista toimijuutta se tuottaa eri opiskelualoilla ja Suomen eri alueilla?
 • Mitä valmiuksia ja resursseja ammatillinen koulutus tarjoaa nuorille opiskeluun ja oppilaitokseen, työelämään ja laajemmin omaan paikallisyhteisöön kiinnittymiseksi?
 • Mitkä tekijät oppilaitosten arjessa vahvistavat tai heikentävät opiskelijoiden hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia?
 • Millainen toimintaympäristö ammatillinen koulutus on työntekijöille?

 

Tutkimusintressit:

 • Sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys
 • Kasvatussosiologia
 • Laadullinen terveys- ja hyvinvointitutkimus
 • Päihde-, ruoka- ja juhlimiskulttuurien tutkimus
 • Laadullinen metodologia
 • Sosiologian teoria ja oppihistoria

 Tästä linkistä pääset Antti Maunun kotisivulle.

Julkaisuja

 • Maunu, A. 2019. Työelämä on ammattikoulutuksen ihailun kohde ja vaikea kumppani. Ilmiö - sosiologinen media kaikille. linkki.
 • Maunu, A. 2018. Arjen rytmit ja yhteisöt – ammattiin opiskelevien hyvä elämä ja haalistuva individualismi. Nuorisotutkimus 36 (1): 3-21.
 • Maunu, A. 2018. Pitää tietää ite – pohdinnan herättelystä toimijuuden tukemiseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Teoksessa: M. Kolehmainen & J. Kuivakangas (toim.): Sitä samaa(ko)? Päihdekasvauksen soundcheck. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, p. 46-54. linkki.
 • Maunu, A. 2018. Koulutuksen kaksoistavoite ja miten se toteutetaan. Teoksessa: R. Alarova, M. Aaltola, S. Purontaus, M. Gripenberg, J. Kosunen, H. Pölönen & R. Sivonen (toim.) SAJO 50 vuotta: Ammatillinen koulutus eilen, tänään ja huomenna. Tampere: Pieni viestintätoimisto, p. 24–25.
 • Maunu, A. 2018. Sosiaalinen luottamus ryhmäilmiönä. Tapaustutkimus ammatillisista opiskelijaryhmistä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2018, vol. 19: 9-42. linkki.
 • Maunu, A. 2018. Opettaja, kasvattaja ja jotain muuta. Ammatillisten opettajien ammatti-identiteetti arjen käytäntöjen näkökulmasta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20 (4): 70-87.
 • Maunu, A. & Kiilakoski, T. 2018. Ohjausta osallisuuteen? Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa. Aikuiskasvatus 38 (2): 112-129.
 • Maunu, A. & Tapani, A. 2018. Käytännön ja vuorovaikutuksen tarve. Kuinka ammatilliset opettajat arvioivat omaa opettajankoulutustaan? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20 (4): 27-50.
 • Katainen, A. & Maunu, A. 2017. Muutakin kuin tietoa. Terveyskäyttäytymisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet. Teoksessa: S. Karvonen, L. Kestilä & T. Mäki-Opas (toim.): Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus, p. 143-157.
 • Mäkelä, P. & Maunu, A. 2016. Come on, have a drink: the prevalence and cultural logic of social pressure to drink more. Drugs: Education, Prevention & Policy. Online publication. linkki.
 • Maunu, A. 2016. Ungas drickande och törsten efter det sociala. Ikaros 1–2.16: 20–22.
 • Maunu, A. 2016. Johdatus kohtaamiseen. Nuorisotutkimus 34 (2): 67-72.
 • Maunu, A. & Törrönen, J. 2016. The Semiotics of Sulkunen. What Does the Two-Sided Window Show? Teoksessa: Hellman ym. (toim.): Beyond the Sociological Imagination. A Festschrift in Honour of Professor Pekka Sulkunen. University of Helsinki: Faculty of Social Sciences, 35-42.
 • Maunu, A.; Katainen, A.; Ojajärvi, A. & Perälä, R. 2016. Terveys ja sosiaaliset erot. Mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53 (3): 188–200.