staff image
Suvi-Sadetta Kaarakainen
projektitutkija
+358 (0)50 354 7193
sähköposti susaka@utu.fi

Projektit

 • Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen
 • DP - Digiajan peruskoulu
 • Digiajan peruskoulu II: Digitaalisen oppimisen, opettamisen ja oppimisympäristöjen tilanne perusopetusta antavissa kouluissa 2019

Julkaisuja

 • Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2019. Tulevaisuuden toivot - Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteinä. Teoksessa: Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti. Vuosikirja 2018, Tampere: Media ja viestintätieteellinen seura ry., s. 235-254.
 • Tanhua-Piiroinen, E.; Kaarakainen, S.-S.; Kaarakainen, M.-T.; Viteli, J.; Syvänen, A. & Kivinen, A. 2019. Digiajan peruskoulu. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2019. 56 s. linkki.
 • Kaarakainen, M.-T.; Kaarakainen, S.-S. & Kivinen, A. 2018. Seeking adequate competencies for the future: The Digital Skills of Finnish Upper Secondary School Students. Nordic Journal of Science and Technology Studies (NJSTS) 6 (1): 4-20. linkki.
 • Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2018. Opettajat digiloikan pyörteissä 2.0. Teoksessa: J. Viteli & A. Östman (toim.). Tuovi 16: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2018-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 27. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s. 28-35. linkki.
 • Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2018. Tulevaisuuden kansalaisia rakentamassa? Uudet lukutaidot koulutuksen ja opetuksen digitalisaation kehityksessä. AFinLAn vuosikirja 75 (1): 22-40. linkki.
 • Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2018. Tulevaisuuden toivot – Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteenä. Media & Viestintä 41 (4): 235-254. linkki.
 • Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, A. & Kaarakainen, S.-S. 2017. Differences between the genders in ICT skills for Finnish upper comprehensive school students: Does gender matter? Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning 13 (2). linkki.
 • Kaarakainen, M.-T.; Kaarakainen, S.-S.; Tanhua-Piiroinen, E.; Viteli, J.; Syvänen, A. & Kivinen, A. 2017. Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 72/2017. 66 s. linkki.
 • Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2017. Opettajat digiloikan pyörteissä – opettajien kokemukset digiosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeistaan. Teoksessa J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 15: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 23. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s 4-15. linkki.