Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoon tähtäävän politiikan vaikutukset: koulutusekspansion tarkoitukselliset ja tarkoittamattomat seuraukset

Suomalainen koulutuspolitiikka on vuosikymmenien ajan pyrkinyt turvaamaan yhtäläiset koulutusmahdollisuudet kaikille, kotitaustaan ja sukupuoleen katsomatta. Toisiaan seuraavien sukupolvien transitio kotoa, koulutusjärjestelmän kautta työmarkkinoille otetaan 60 vuotta kattavaan empiiriseen tarkasteluun tilastoaineistoon nojaten. Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa analysoidaan eri taustoista tulevien ja sukupuolta olevien mahdollisuuksina osallistua yliopisto-opintoihin. Tutkimme koulutusekspansion mekanismeja kuten lisääntyvien koulutusmahdollisuuksien ja korkeakoulutuksen kasvavan sisäänoton vaikutuksia itse järjestelmään sekä tuottoja työmarkkinoilla. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: missä määrin eriarvoisuus koulutusmahdollisuuksissa on vähentynyt; miten korkeakoulutuksen ekspansio vaikuttaa erilaisten koulutusreittien statukseen ja missä määrin koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo voi olla yhteydessä yhtäläisiin työmarkkinasaavutuksiin. Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen kesto on 1.9.2011-31.8.2015.

 

Yhteyshenkilöt

Julkaisut

Ahonen, S.; Bernelius, V.; Kalalahti, M.; Kivinen, O.; Rinne, R. & Seppänen, P. 2015. Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Teoksessa: N. Ouakrim-Soivio, A. Rinkinen & T. Karjalainen (toim.) Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:8. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 42–49. linkki.
Ahola, S. 2015. Koulutusekspansio ja tasa-arvopolitiikan uusi nousu Suomessa Teoksessa: H. Aittola & J. Ursin (toim.) Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.-20.8.2014. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 29-50.
Kivinen, O. & Nurmi, J. 2014. Labour Market Relevance of European Master Education. From University Enrolment to Professional Employment in 12 Countries European Journal of Education 49 (4): 558–574. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2013. Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja Suomen menestys koulutustasokilpailussa – OECD-tilastot evidenssipohjaisen politiikan lähteenä. Teoksessa: S. Mahlamäki-Kultanen; T. Hämäläinen; P. Pohjonen & K. Nyyssölä (toim.) Maailman osaavin kansa 2020 – Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät. Koulutustutkimusfoorumin julkaisu. Raportit ja selvitykset 2013:8. Helsinki: Opetushallitus, 15–33. linkki.
Kivinen, O.; Hedman, J. & Kaipainen, P. 2012. Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot Yhteiskuntapolitiikka 77 (5): 579-586. linkki.
Kivinen, O. & Nurmi, J. 2011. Opiskelun nopeus ja työmarkkinarelevanssi – korkeakoulupolitiikan dilemma?” Yhteiskuntapolitiikka 76 (6): 687-691. linkki.