Aikaisemmat projektit

Opintourat, joustavat opintopolut ja kansainvälistyminen – Kaksivaiheiseen tutkintojärjestelmään siirtymisen seurantahanke toteutettiin kolmena opiskelijoille suunnattuna seurantakyselynä vuosina (2005–2009). Kyselyissä seurattiin opintojen edistymistä uudessa kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä siihen saakka kunnes ensimmäiset opiskelijat olivat suorittaneet kandidaatin tutkinnon. (RUSEn raportti 77).

 

Tutkinnonuudistukset ja muutokset korkeakoulujärjestelmässä ovat yksi RUSEn tutkimusten kestoaihe ja parhaillaankin seurataan mm. sitä, mitkä ovat kansallisen tutkinnonuudistuksen arvioinnin vaikutukset sekä miten tuleva kansainvälinen meta-arviointi vaikuttaa suomalaisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen. Ammattikorkeakoulut ja Bolognan prosessi - uudet tutkintorakenteet, koulutustarpeet ja suomalaisen korkeakoulukentän eurooppalaistuminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina (2004–2008) rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin miten ammattikorkeakoulujen jatkotutkinto (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) asettuu Suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään, tutkittiin ylemmän amk-tutkinnon markkinointia, sekä syvennyttiin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden koulutuskokemuksiin ja urakehitykseen. (Tuloksia mm. RUSEn raportit 71 ja 76 sekä online-raportti Ojala & Ahola 2009)

 

The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands on Higher Education in Europe (REFLEX, 2004-2007) -projektin kyselytutkimuksen kohteena olivat 15 maan, vuosina 1999-2001 valmistuneet korkeakoulutetut viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkimuksessa tutkittiin näiden 40000 nuoren opiskelua ja siihenastista työuraa. Mukana olleet maat ovat (Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Saksa, Suomi, Portugali, Sveitsi, Tsekki, sekä Japani ja Viro). Hanke rahoitettiin EU:n 6. puiteohjelmasta. linkki hankkeen kotisivulle

 

Higher Education and Graduate Employment in Europe (CHEERS, 1998-2000) -projektin kyselytutkimuksen kohteena olivat 11 Euroopan maan ja Japanin, vuosina 1994-1995 valmistuneet korkeakoulutetut viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkimuksessa tutkittiin näiden 37000 nuoren opiskelua ja siihenastista työuraa. Hanke rahoitettiin EU:n 4. puiteohjelmasta linkki hankkeen kotisivulle

 

Yliopisto-opetuksen piilo-opetussuunnitelma (jatkuva tutkimusaihe) RUSE:n tutkimuksissa on koko toiminta-aikanamme jäsennetty analyyttisesti yliopiston piilo-opetussuunnitelman käsitettä ja luotu viitekehys ilmiön tutkimiseksi. Empiirisesti piilo-opetussuunnitelman eri ulottuvuuksia on tutkittu opiskelijoiden kokemuksien kautta. Tällöin on kysytty myös, miten hyvin yliopisto-opiskelijat ”tiedostavat” piilo-opetussuunnitelman olemassaolon. (Esim. RUSEn raportti 54)