societalimpact_projectlogo_w600.png

Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit

Perinteisempien viittauksiin pohjautuvien tieteellisen toiminnan mittareiden ollessa yhä laajemmin kritisoituja (esim. the San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA), uusia vaihtoehtoisia tai täydentäviä tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuuden mittareita tutkitaan altmetriikaksi kutsutun tutkimusalan alla. Altmetriikan idea on että tieteellisten tutkimusten verkossa saama näkyvyys ja huomio voisivat kertoa myös jotain kyseisten tutkimusten vaikuttavuudesta. Analysoimalla tieteellisen toiminnan verkossa ja sosiaalisessa mediassa saamaa huomiota voimme saada laajemman ja monipuolisemman kuvan tieteen ja erityisesti avoimen tieteen vaikuttavuudesta kuin mitä on mahdollista saavuttaa viittauksiin perustuvalla analyysillä.

 

Altmetriikan idea on läheisesti kytköksissä avoimen tieteen ideologiaan, osittain koska altmetriset indikaattorit saadaan pääasiassa verkossa avoimesti jaettavista tutkimustuotteista. Toisaalta altmetriikka saattaa myös edistää avoimen tieteen läpimurtoa osoittaessaan tutkijoille minkälaista huomiota ja näkyvyyttä heidän työnsä on saavuttanut. Altmetriikka voi näin ollen myös edistää tutkijoiden meritoitumista.

 

Nämä uudet kvantitatiiviset tieteellisen toiminnan vaikuttavuuden mittarit ovat tämän tutkimusprojektin kohteena. Tämä tutkimusprojekti tulee 1) kehittämään menetelmiä Suomalaisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamiseen, ja 2) kartoittamaan Suomen tutkimuksen tilaa käyttäen altmetrisiä indikaattoreita. Projektissa kehitetään VIRTA-julkaisutietopalvelun dataa käyttäen avoin palvelu jolla mitataan ja havainnollistetaan suomalaisen tutkimuksen verkossa saamaa laajempaa huomiota. 

 

Projektin rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ajalla 1.4.2015-30.6.2017.

Lisää OKM:n Avoin tiede ja tutkimus kattohankkeesta.

 

Tuloksia: Osana hanketta on rakennettu kaikille avoin FImpact-verkkopalvelu, joka esittelee merkittävää huomiota eri some alustoilla saavuttanutta suomalaista tutkimusta altmetriikan keinoin.

 

Altmetriikan eduista ja haasteista. Kim Holmbergin raportteja analysoi Tommi Kutilainen.

 

Projektin kotisivulle

 

Yhteyshenkilöt

Julkaisut

Holmberg, K. & Vainio, J. 2018. Why do some research articles receive more online attention and higher altmetrics? Reasons for online success according to the authors. Scientometrics. Online First 21.3.2018. DOI https://doi.org/10.1007/s11192-017-2368-0.
Vainio, J. & Holmberg, K. 2017. Highly tweeted science articles: who tweets them? An analysis of Twitter user profile descriptions. Scientometrics. Online First. DOI 10.1007/s11192-017-2368-0.
Vainio, J. & Holmberg, K. 2017. Tieteellisten julkaisujen verkkohuomio – “pintahörinää” vai vaikuttavuutta? Tiedepolitiikka 42 (2): 36-47.
Gazni, A. & Didegah, F. 2016. The relationship between authors’ bibliographic coupling and citation exchange: analyzing disciplinary differences. Scientometrics 107 (2): 609-626.
Gazni, A.; Larivière, V. & Didegah, F. 2016. The effect of collaborators on institutions’ scientific impact. Scientometrics 109 (2): 1209-1230.
Didegah, F.; Gazni, A.; Bowman, T. & Holmberg, K. 2016. Increasing our understanding of altmetrics: identifying factors that are driving both citation and altmetric counts. iConference 2016 Proceedings 1-7.
Haustein, S.; Bowman, T. D.; Holmberg, K.; Tsou, A.; Sugimoto, C. R. & Lariviére, V. 2015. Tweets as impact indicators: Examining the implications of automated “bot” accounts on Twitter Journal of the Association for Information Science and Technology. DOI: 10.1002/asi.23456. linkki.
Holmberg, K. 2015. Classifying altmetrics by level of impact. In: Salah, A.A., Tonta, Y., Salah, A.A.A., Sugimoto, C., & Al, U. Proceedings of the 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference ISSI, Istanbul, Turkey. linkki.
Holmberg, K. 2015. Online attention of universities in Finland: Are the bigger universities bigger online too? In: Salah, A.A., Tonta, Y., Salah, A.A.A., Sugimoto, C., & Al, U. Proceedings of the 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference ISSI, Istanbul, Turkey. linkki.
Birkholz, J.; Seeber, M. & Holmberg, K. 2015. Drivers of higher education institutions’ visibility: a study of UK HEIs social media use vs. organizational characteristics. In: Salah, A.A., Tonta, Y., Salah, A.A.A., Sugimoto, C., & Al, U. Proceedings of the 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference ISSI, Istanbul, Turkey. linkki.
Holmberg, K. 2015. Altmetrics for Information Professionals – Past, Present and Future Waltham, MA, USA & Kidlington, UK: Chandos Publishing/Elsevier Ltd.159. s.
Holmberg, K.; Didegah, F.; Bowman, T. & Kortelainen, T. 2015. Measuring the societal impact of open science – Presentation of a research project. Informaatiotutkimus 34 (4). linkki.