Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ja opintojen nopeuttaminen

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten korkeakoulutukseen hakeutuminen ja pääsy ovat muuttuneet opiskelijavalintojen uudistusten ja muiden opintojen vauhdittamiseen liittyvien politiikkatoimien vaikutuksesta ja ovatko esitetyt tavoitteet nopean siirtymisen ja opintojen etenemisen suhteen toteutuneet; miten ja miltä osin tavoitteet ovat toteutuneet tai jääneet toteutumatta ja miksi; sekä mitä tulokset antavat aihetta odottaa uusimpien sekä suunnitteilla olevien uudistusten vaikutuksista. Tavoitteena on selvittää myös, miten hakujärjestelmä ja koulutukseen valikoituminen vaikuttavat alkuvaiheen opintojen etenemiseen ja miten valmennuskursseille osallistuminen vaikuttaa koulutuspaikan saamiseen – ja erityisesti voidaanko valmennuskurssien roolia opiskelijavalinnoissa vähentää.

 

Hanke rahoitetaan Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvitystoiminnan määrärahoista ajalla 1.5.2016-28.2.2018. Hankkeen toteuttaa Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) muodostama konsortio jota koordinoi RUSE. Hanketta johtaa professori Osmo Kivinen.

 

Hanke-esittely VNK:n hankesivustolla

 

Lue lisää Turun yliopiston uutissivulta.

 

VNK:n tiedote 26.3.2018

 

OKM:n tiedote 26.3.2018

 

Hankkeen loppuraportti

 

 

Hankkeen blogeja:

 

  • Sakari Ahola: Miksi korkeakouluihin sijoittuminen on niin hidasta? Blogi.
  • Sakari Ahola, Rita Asplund & Pekka Vanhala: Valmennuskurssit vahvistavat koulutukseen valikoitumista. Blogi.
  • Sakari Ahola: Pitenevätkö työurat korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistamalla? Blogi

 

 

 

 

 

 

Yhteyshenkilöt

Julkaisut

Ahola, S.; Asplund, R. & Vanhala, P. 2018. Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2018.128. s. linkki.
Ahola, S. & Spoof, J. 2018. Mikä olisi paras tapa valita korkeakouluopiskelijat? - opiskelijavalintojen uudistamiseen liittyvän keskustelun jakolinjat. Tiedepolitiikka 43 (3): 7-21.
Ahola, S.; Asplund, R. & Vanhala, P. 2017. Pääseekö yliopistoon, jos käy valmennuskurssin? – alustavia havaintoja. Tiedepolitiikka 42 (2): 58-61.
Ahola, S.; Asplund, R. & Vanhala, P. 2016. Valmennuskurssit – välttämätön paha vai jotain muuta? – ketkä osallistuvat valmennuskurssille ja miksi? Tiedepolitiikka 41 (4): 61–67.