DP - Digiajan peruskoulu

Hankkeessa tuotetaan tietoa uuden oppimisen, digitaalisen pedagogiikan, uusien oppimismateriaalien ja oppimisympäristöjen nykytilasta ja kehittämisvalmiudesta perusopetusta järjestävissä kouluissa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda perustaa opetusalan ajan tasaisen tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä valtioneuvossa.

 

Tavoitteena on tuottaa tietoa oppimisen ja opettamisen sekä toisaalta oppilaitosorganisaatioiden digitaalisten teknologioiden käytöstä ja hyödyntämisvalmiuksista, uusien oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen käyttämisestä sekä digitaalisen osaamisen tasosta. Tavoite on lisäksi arvioida hallituksen toimien vaikuttavuutta suomalaisissa peruskouluissa.

 

Tavoitteet toteutetaan tässä selvityksessä kerättävän laajan kvantitatiivisen ja sitä tukevan kvalitatiivisen aineiston analyysillä ja vastaamalla saadun tiedon pohjalta hankkeen seitsemään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena ei ole luoda vain ajantasaista pikakatsausta juuri tämän hetken tilanteeseen, vaan tarjota pysyviä arviointityökaluja digitalisoitumisen ja oppilaitosorganisaatioiden kehityksen seurantaan myös tulevaisuudessa ja näin vahvistaa tiedolla johtamisen mahdollisuuksia laajasti koko maassa.

 

Hanke rahoitetaan Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvitystoiminnan määrärahoista ajalla 1.5.2016-31.12.2018. Hankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston TRIM-keskuksen ja Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) muodostama konsortio jota koordinoi TRIM.

 

Hankkeen kotisivut RUSEn osalta

 

Hanke-esittely Valtioneuvoston kanslian sivustolla

 

Lue lisää Turun yliopiston uutissivulta.

 

Uutisia hankkeen etenemisestä.

 

Alustavia tuloksia ensimmäiseltä testikierrokselta.

 

Osmo Kivisen ja Meri-Tuulia Kaarakaisen 26.4.2017 ilmestynyt blogi  VNK:n Tieto käyttöön sivulla.

 

Perusopetuksen digitalisaation tilannekatsaus julkaistu – digitutor jo valtaosassa peruskouluista

 

 

 

 

 

 

 

Yhteyshenkilöt

Julkaisut

Kaarakainen, M.-T. 2018. Measuring ICT skills: relationship of the item difficulty and characteristics of test items. In: Proceedings of the 12th International Technology, Education and Development Conference March 5th-7th, 2018 Valencia, Spain, pp. 1354-1363.
Kaarakainen, S.-S. & Kaarakainen, M.-T. 2017. Opettajat digiloikan pyörteissä – opettajien kokemukset digiosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeistaan. Teoksessa J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 15: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 23. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s 4-15. linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kivinen, A. & Kaarakainen, S.-S. 2017. Differences between the genders in ICT skills for Finnish upper comprehensive school students: Does gender matter? Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning 13 (2). linkki.
Kaarakainen, M.-T.; Kaarakainen, S.-S.; Tanhua-Piiroinen, E.; Viteli, J.; Syvänen, A. & Kivinen, A. 2017. Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 72/2017.66. s. linkki.