Korkeakoulututkimus

Korkeakoulututkimuksen teemoja ovat koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo, peräkkäisten sukupolvien transitio kotoa koulutuksen kautta työelämään, korkeakoulutettujen työllistyminen ja ansiot, korkeakoulupolitiikka, korkeakoulujärjestelmät ja tutkintojen uudistaminen. RUSElle ominainen laajojen tilastoaineistojen kvantitatiivinen analyysi tuottaa osaltaan evidenssiä myös korkeakoulupolitiikan pohjaksi; mm. näillä perusteilla Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut RUSElle valtakunnallisen erityistehtävän.

 

RUSE on myös mukana pohjoismaisessa Nordic Fields of Higher Education -verkostossa, joka pyrkii vahvistamaan ja tukemaan laajoihin rekisteritietokantoihin ja kyselytutkimuksiin nojaavaa korkeakoulututkimusta sekä opiskelijaliikkuvuutta Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. NordForsk rahoittaa verkostoa vuosina 2011-2014. Verkostossa on mukana yli 50 tutkijaa Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Suomesta ja Ranskasta. Verkostoa hallinnoi Sociology of Education and Culture (SEC) tutkijaryhmä Uppsalan yliopistosta.

 

Projektit aiheesta